Aktuality

Prvňáčci navštívili městskou knihovnu

V úterý 21. září jsme se byli seznámit s knihovnou v Sezimově Ústí. Čekal nás program Krteček. Děti si vše prohlédly a vzorně splnily zadané úkoly od ...

...

DR Štafetový běh

Ve středu 15. 9. se závodilo ...

...

DR Přírodovědná vycházka

Připravujeme pro děti přírodovědnou vycházku..

...

DR Houbařská soutěž

Školní rok nám v družině začal krásně...

...

POZOR změna začátku vyučování

Od 13. 9. 2021 začíná z organizačních důvodů (obědy) vyučování všem třídám v 7:30 hodin.

...

Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1. 9. 2021 v 8.00 hod. ve třídách.

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty. ** Prosíme zákonné zá...

...

Aranžování ovoce a zeleniny

O tom, že je ovoce se zeleninou nejen zdravé, ale také krásný útvar pro aranžování, se při svých posledních praktických činnostech přesvědčili žáci V...

...

Den dětí

Na mezinárodní den dětí 1.6. jsme vyrazili ven. Třídy 3.A a 3.B se spolu sešly v lese, kde žáci měli za úkol postavit domečky pro lesní skřítky. Jak s...

...

Záliby 3.B

Během on-line výuky jsme si povídali o svých zálibách ve volném čase, po návratu do školy jsme dostali možnost své hobby odprezentovat ostatním spoluž...

...

Radostné setkání ve škole

Pomalu se přibližuje doba, kdy se budou žáci 5. ročníků muset s naší školou už rozloučit... O to více se teď radují z toho, že se opět mohou společně...

...

DR Den Země - 22.4.2021

Sbírali jsme na vycházce s družinou odpadky v lese.

...

Respirátory nebo zdravotnické roušky

Dle nařízení ministerstva zdravotnictví je nutné od 1. 3. 2021 nosit v prostorách školy respirátory nebo zdravotnické roušky. Prosíme všechny rodiče, ...

...

Masopust

...

Výuka od 4. ledna 2021

Výuka bude probíhat podle následujícího rovrhu. Upozornění: družina od 6. 00 hod do 16. 00 hod.

...

Slabikářový den v 1.B

V posledním listopadovém týdnu nastala pro žáky 1.B významná událost. Vyměnili Živou abecedu za Slabikář, aby se již brzy mohli stát malými čtenáři. D...

...

Microsoft Teams

Microsoft Teams možno stáhnout na https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

...