Aktuality

Školní pěvecký sbor

České vánoční písně a koledy nám zazněly 21.12. 2021 v podání dětského Pěveckého sboru .

...

Poslední školní den v roce 2021 v 1.B

Ve středu 22.12. jsme se nesešli proto, abychom se učili, ale abychom oslavili dvoje narozeniny, dva svátky a ještě si společně užili okamžiky vánočn...

...

Vánoční besídka

Poslední den ve škole jsme si užili jinak než učením. Nejdříve jsme rozzářili prskavky před vánočním stromečkem a potom jsme si rozbalovali dárečky ve...

...

DR Prosinec

Prosinec utekl jako voda. . .

...

Návštěva kostela 15.12. 2021

Adventní čas jsme si zpříjemnili návštěvou kostela, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o tomto svátečním čase. Pro některé děti to bylo první sezn...

...

Mikuláš nadělil prvňáčkům Slabikář

Při Mikulášské návštěvě v pátek 3.12. došlo k významné události. Mikuláš dětem nadělil nejen čokoládového čerta, ale také nové Slabikáře.

...

Kroužek prvňáčků - zdravé nohy aneb hravá gymnastika pro chodidla

Pohyblivost, koordinace a posilování. Cvičení jsou nejen účinná, ale také zábavná. Ponožky dolů: připraveni - pozor - teď! Veselý i pracný úvod do gy...

...

DR Listopad

Listopad se mlhou šatí, nejdřív lístky buků zlatí, potom v celém okolí všechny stromy oholí...

...

Čertovský den u prvňáčků

V pátek 3.12. jsme měli náročný den, ale moc jsme si ho užili. Ráno k nám do třídy přišel Mikuláš, čert a anděl. Čert děti trochu postrašil a pomalov...

...

Zdobení vánočního stromečku

Nazdobili jsme si svůj vánoční stromek. Náš výtvor můžete obdivovat před školou na Husově náměstí.

...

Čertovské rojení v tělocvičně

V pátek 3.12. se z naší tělocvičny stalo peklo plné čertů. Děti čekalo skákání v pytlích, sjíždění do kotle, čertovská překážková dráha a trefování se...

...

Navštívil nás čert, anděl a Mikuláš

Vyslechli jsme si, kdo je na pekelné listině a kdo na andělské. Byli jsme odměněni za básničku nebo písničku. I když jsme se trošku báli, všichni jsme...

...

Zakončení plaveckého výcviku

Dne 25.11. jsme zakončili 10hodinový plavecký výcvik. Dostali jsme mokré vysvědčení a teď už nás čekají čtvrtky ve školní lavici. Hurrááááá!!!!

...

Závěrečný den plaveckého výcviku

Naše ZŠ v Sezimově Ústí I. se zúčastnila plaveckého kurzu, který probíhal od září na Plaveckém stadioně v Táboře.

...

Soutěž o nejkrásnější účes

V pátek 26. 11. jsme si zpestřili konec výuky a vyhlásili jsme vítězku listopadové soutěže o nejkrásnější účes. Děti se jednohlasně shodly na 1.místě ...

...

Testování žáků

Vážení rodiče, dáváme Vám na vědomí informace hejtmana a krajského úřadu ohledně testování. Mgr. Jana Šindelářová, ředitelka školy

...

Zápis do první třídy 2022-2023

Zápis proběhne ve dnech 6. a 7. dubna 2022. (V termínu došlo ke změně.) Způsob zápisu upřesníme dle aktuálních epidemiologických opatřeních.

...

Večerníčková návštěva knihovny

V úterý 16.11. jsme opět strávili nějaký čas v knihovně. Jelikož nás čekalo zaměření na Večerníček, vyrobili jsme si tematické čepice, vybarvili obráz...

...

Plavání

...

DR Přírodovědná vycházka

V sobotu 6.11. jsme se vydali..

...

Halloween v 1.A

V pondělí 1.11. zavládla v 1.A kouzelná atmosféra plná nápaditých kostýmů. Bylo i něco dobrého na zub a halloweenské učení jsme si moc užili! Slušelo ...

...

DR Říjen v družině

Říjen se opět vydařil..

...

Lyžařský kurz - Monínec

!! přihlášky do čtvrtka 21.10.2021

...

DR Přírodovědná vycházka

Přírodovědná a poznávací vycházka se vydařila..

...

DR Září v družině

Počasí nám doslova přálo..

...

Prvňáčci navštívili městskou knihovnu

V úterý 21. září jsme se byli seznámit s knihovnou v Sezimově Ústí. Čekal nás program Krteček. Děti si vše prohlédly a vzorně splnily zadané úkoly od ...

...

DR Štafetový běh

Ve středu 15. 9. se závodilo ...

...

DR Přírodovědná vycházka

Připravujeme pro děti přírodovědnou vycházku..

...

DR Houbařská soutěž

Školní rok nám v družině začal krásně...

...

POZOR změna začátku vyučování

Od 13. 9. 2021 začíná z organizačních důvodů (obědy) vyučování všem třídám v 7:30 hodin.

...

Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1. 9. 2021 v 8.00 hod. ve třídách.

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty. ** Prosíme zákonné zá...

...

Aranžování ovoce a zeleniny

O tom, že je ovoce se zeleninou nejen zdravé, ale také krásný útvar pro aranžování, se při svých posledních praktických činnostech přesvědčili žáci V...

...

Den dětí

Na mezinárodní den dětí 1.6. jsme vyrazili ven. Třídy 3.A a 3.B se spolu sešly v lese, kde žáci měli za úkol postavit domečky pro lesní skřítky. Jak s...

...

Záliby 3.B

Během on-line výuky jsme si povídali o svých zálibách ve volném čase, po návratu do školy jsme dostali možnost své hobby odprezentovat ostatním spoluž...

...

Radostné setkání ve škole

Pomalu se přibližuje doba, kdy se budou žáci 5. ročníků muset s naší školou už rozloučit... O to více se teď radují z toho, že se opět mohou společně...

...

DR Den Země - 22.4.2021

Sbírali jsme na vycházce s družinou odpadky v lese.

...

Respirátory nebo zdravotnické roušky

Dle nařízení ministerstva zdravotnictví je nutné od 1. 3. 2021 nosit v prostorách školy respirátory nebo zdravotnické roušky. Prosíme všechny rodiče, ...

...

Masopust

...

Výuka od 4. ledna 2021

Výuka bude probíhat podle následujícího rovrhu. Upozornění: družina od 6. 00 hod do 16. 00 hod.

...

Slabikářový den v 1.B

V posledním listopadovém týdnu nastala pro žáky 1.B významná událost. Vyměnili Živou abecedu za Slabikář, aby se již brzy mohli stát malými čtenáři. D...

...

Microsoft Teams

Microsoft Teams možno stáhnout na https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

...