Družina

Provoz školní družiny je každý den od 6.00 h do 16.20 h
Poplatek za školní družinu činí od 1. 9. 2021 160 Kč za měsíc.

Vychovatelky ŠD:
Eva Kalinová - tel.: 778 117 061           

Štěpánka Matějíčková - tel.: 778 777 534

Petra Jirmusová, Soňa Kadlecová - tel.: 774 104 623      

Radka Měrtlová, Nikola Plocová, Renata Poláková, Veronika Horská - tel: 608 175 537                                                                                      

Po 15.00 hodině volejte do ŠD na tel.: 774 104 623.

 


 

Plán činnosti ŠD ve šk.roce 2022/2023:

PODZIM

 • Rozdělení dětí do oddělení
 • Seznámení s režimem ŠD
 • Šetrné zacházení s hračkami
 • Posilování hygienických návyků

Celodružinové akce:

 • Běh pro zdraví
 • Loutkové divadelní představení
 • Pohádkový karneval

Přírodovědná činnost:  

 • Sběr přírodnin
 • Sběr a určování hub

Pracovní činnost:

 • Výrobky z přírodnin
 • Využívání námětů Využívání námětů z podzimní přírody

ZIMA

 • Přiměřené otužování, vycházky
 • Hry na sněhu
 • Lidové zvyky, koledy
 • Upozornění na nebezpečí her s výbušninami, hořlavinami

Celodružinové akce:

 • Soutěž o nejhezčího sněhuláka
 • Soutěž v bobování
 • Turnaj ve stolním hokeji nebo kopané
 • Odpoledne se ZOO Dvorec

Přírodovědná činnost:  

 • Určování stop zvířat
 • Kvízy s přírodovědnou tematikou
 • Využívání encyklopedií, časopisů k poznání života zvířat

Pracovní činnost:

 • Dárky a přání k Vánocům
 • Výroba dárků k zápisu
 • Výkresy na různá témata

JARO

 • Práce s knihou-vedení dětí k četbě,  seznamování se s autory a ilustrátory
 • Hry v přírodě a na hřišti

Celodružinové akce: 

 • Kuličkiáda
 • Šipkovaná
 • Turnaj v deskových hrách

Přírodovědná činnost:

 • Pozorování přírody, poznávání rostlin a živočichů
 • Zakládání koutků živé přírody
 • Sběr lesních plodů

Pracovní činnost:

 • Výrobky k Velikonocím
 • Dárky nebo přání ke Dni matek

ZE ŽIVOTA DRUŽINY

DR Příroda se sama neuklidí!

Dne 12.4. se děti z 2.A,B rozhodly uklidit s paní vychovatelkou Horskou okolí řeky Lužnice a les. Děti dostaly rukavice, velké pytle na odpad, igelit...

...

DR Hledání skrytých míst Starého města

Dne 4. 4. 2024 se děti ze školní družiny (2. a 3. ročník) vydaly letos již podruhé do Tábora, kde tentokrát s rytířem Rolandem objevovaly místa, netyp...

...

DR Úniková hra ,,Poklad lesních zvířátek"

Úkolem dětí bylo zachránit lesní zvířátka před nebezpečím. Splněním všech připravených úkolů mohly děti zvířátkům pomoci a na konci hry odhalily i skr...

...

DR Vánoční dílnička

Předvánoční čas si děti ve školní družině zpestřily výrobou ozdobiček a svíček ze včelího vosku.

...

DR Návštěva Tábora a vědomostní kvíz

Dne 16.11. se děti se školní družinou vypravily do Tábora. Dle mapky postupně obešly 8 míst, na kterých hledaly odpovědi do kvízu ,,Běží liška k Tábor...

...

DR Halloweenské soutěže

Na konci října si mohly děti z prvních až třetích tříd ve školní družině zasoutěžit v netradičních disciplínách.

...

DR Pohádkový les 26.9.2023

Děti z prvních a druhých tříd navštěvující školní družinu se podívaly do pohádkového lesa, kde na ně čekaly vědomostní i sportovní úkoly. Připravily s...

...