4. A

třídní učitel: Mgr. Michal Petrů

asistentka pedagoga: Soňa Kadlecová

  1
8.00- 8.45
2
9.05 -9.50
3
10:00-10:45
 4
10:55-11.40
5
11:50-12:35
Po Aj ČJ M VL HV
Út AJ INF TV ČJ M
St AJ ČJ M ČJ LV
Čt TV AJ M ČJ LV ČJ sloh
ČJ M G VV VV

Učivo v týdnu od 3.6. do 7.6.  2024

Český jazyk: U 103-106, PS 2 str. 32-36, čtení s porozuměním, potichu i nahlas, orientace v textu

Matematika: U 51-56, PS 38-42 vybraná cvičení , geometrie: U 58-61, PS 44-45

Přírodověda: U 67-69 , PS 32-34

Vlastivěda: U 38-39 PS 18-19

 

ČJ a M průběžně krátké testy na probrané učivo, diktáty, vyjmenovaná slova, slovní druhy, sčítání, odčítání, násobení, dělení

 

 

 

 

 

AKCE : 4.6. atletická školní olympiáda

            

            

 

Od 8.4.2024  bude znovu spuštěn školní e-shop na kraloveskoly.cz/zssvehlovasu

 

 

 

 

                    

Prosím rodiče o kontrolu pomůcek na vyučování a úkolů.

Děkuji. Petrů

 

 

ZE ŽIVOTA TŘÍDY

I takto se učíme angličtinu

Po náročném plavání nám přijde vhod učit se angličtinu s pomocí počítačů nebo tabletů.

...

ZOO Hluboká nad Vltavou

Žáci 3. tříd a 4. A

...

Super ZOO

Máme rádi zvířátka

...