4. A

třídní učitel: Mgr. Michal Petrů

asistentka pedagoga: Soňa Kadlecová

  1
8.00- 8.45
2
9.05 -9.50
3
10:00-10:45
 4
10:55-11.40
5
11:50-12:35
Po Aj ČJ M VL HV
Út AJ INF TV ČJ M
St AJ ČJ M ČJ LV
Čt TV AJ M ČJ LV ČJ sloh
ČJ M G VV VV

Učivo v týdnu od 22.4. do 26.4.  2024

Český jazyk: U 83-86, PS 2 str. 22-24, čtení s porozuměním, potichu i nahlas, orientace v textu

Matematika: U 36-39, PS 28-29 vybraná cvičení , geometrie: U 54-55, PS 42

Přírodověda: U 54-55 , PS 27

Vlastivěda: U 25-27 , PS 14-15

 

ČJ a M průběžně krátké testy na probrané učivo, diktáty, vyjmenovaná slova, slovní druhy, sčítání, odčítání, násobení, dělení

VL - v pondělí test na Přemyslovce U16-23

 

 

!!! MOC DĚKUJEME všem rodičům i prarodičům, kteří nám pomohli s výrobky na školní jarmark. !!!

 

AKCE : 25.4. čardějnice

            26.4 sférické kino - v tělocvičně

 

Od 8.4.2024 do 22.4.2024 bude znovu spuštěn školní e-shop na kraloveskoly.cz/zssvehlovasu

 

Každé úterý probíhá  po skončení vyučování půlhodinové doučování na látku, na které se s každým žákem individuálně domluvíme.

 

PLAVÁNÍ - od 20.2.2024  10 lekcí vždy v úterý

                    

Prosím rodiče o kontrolu pomůcek na vyučování a úkolů.

Děkuji. Petrů

 

 

Olympiáda 

Skok do dálky: 1. místo Patrik Jirmus         

                       v okresní olympiádě 21. června

BLAHOPŘEJEME!

ZE ŽIVOTA TŘÍDY

I takto se učíme angličtinu

Po náročném plavání nám přijde vhod učit se angličtinu s pomocí počítačů nebo tabletů.

...

ZOO Hluboká nad Vltavou

Žáci 3. tříd a 4. A

...

Super ZOO

Máme rádi zvířátka

...