4. A

třídní učitel: Mgr. Michal Petrů

asistentka pedagoga: Soňa Kadlecová

  1
8.00- 8.45
2
9.05 -9.50
3
10:00-10:45
 4
10:55-11.40
5
11:50-12:35
Po Aj ČJ M VL HV
Út AJ INF TV ČJ M
St AJ ČJ M ČJ LV
Čt TV AJ M ČJ LV ČJ sloh
ČJ M G VV VV

Učivo v týdnu od 25.9. do 29.9.  2023

Český jazyk: U 12-15, PS  9-12, čtení s porozuměním, potichu i nahlas, orientace v textu

Matematika: U 14-17, PS 8-10, geometrie: U 8, PS 4

Přírodověda: U 9-10, PS 7

Vlastivěda: U 8-12, PS 6-7

26.9. M test na pamětné +,- (U str.5) a písemné +,- (U str.7)

29.9. ČJ test na doplňování i-y (vyjm. slova)

Prosím rodiče o kontrolu pomůcek na vyučování.

Děkuji. Petrů

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

jako nový třídní učitel 4.A vám chci popřát úspěšný vstup do nového školního roku, mnoho úspěchů ve studiu i ostatních činnostech a pevně věřím, že naše spolupráce povede ke spokojenosti nás všech.

Těším se na vás 4. září 2023. Váš učitel Mgr. Michal Petrů

Olympiáda 

Skok do dálky: 1. místo Patrik Jirmus         

                       v okresní olympiádě 21. června

BLAHOPŘEJEME!

ZE ŽIVOTA TŘÍDY

ZOO Hluboká nad Vltavou

Žáci 3. tříd a 4. A

...

Super ZOO

Máme rádi zvířátka

...