Základní informace

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVEHLOVA SEZIMOVO ÚSTÍ
Švehlova 111, 391 01 Sezimovo Ústí

O ŠKOLE:

 • jsme školou s 1. - 5. postupným ročníkem
 • vyučujeme podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Tvořivou hrou k poznání"
 • profilujeme se jako škola rodinného typu
 • součástí školy je školní družina a zařízení školního stravování
 • klademe důraz na kvalitu výuky a pravidla správného chování
 • věnujeme se dětem talentovaným i dětem se specifickými vzdělávacími potřebami
 • snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti žáka
 • nabízíme zájmové kroužky, školní soutěže a společné akce
 • klidné okolí školy
 • čisté a útulné prostředí
 • školní knihovna
 • učebna informatiky s připojením na internet
 • školní družina
 • zahrada u školy
 • spolupracujeme s MŠ Zahrádka
 • jsme zapojeni do projektu EU peníze školám - Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol

Zřizovací listina školy