Pronájmy a poplatky

Nájmy a pronájmy: 
 
Cena za pronájem tělocvičny: 
300,- Kč/ 1 hod.

Cena za pronájem učebny:
 150,- Kč/ 1 hod.
 
Provoz tělocvičny: 
      Pondělí až pátek            16.00 hodin až 22.00 hodin
      Sobota, neděle                8.00 hodin až 22.00 hodin
 
Lze pronajmout i třídy na různé akce, vždy po domluvě. Cena se pak pohybuje podle předpokládané spotřeby el. energie, vody a ceny na úklid.