O NAŠÍ ŠKOLE

jsme školou s 1. - 5. postupným ročníkem

 • vyučujeme podle školního vzdělávacího
  programu pro základní vzdělávání "
  Tvořivou hrou k poznání "
 • profilujeme se jako škola rodinného typu
 • součástí školy je školní družina a zařízení
  školního stravování
 • klademe důraz na kvalitu výuky a pravidla
  správného chování
 • věnujeme se dětem talentovaným i dětem
  se specifickými vzdělávacími potřebami
 • snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti
  žáka
 • nabízíme zájmové kroužky, školní soutěže
  a společné akce
 • klidné okolí školy
 • čisté a útulné prostředí
 • učebna informatiky s připojením na internet
 • školní knihovna
 • školní družina
více info ...

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Ředitelka školy
Mgr. Jana Šindelářová
telefon 381 263 169, mobil: 778 777 910
e-mail: reditelka@zssvehlovasu.cz

Zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Kristýna Trachtová
telefon 381 263 169, mobil: 777 707 741
e-mail: reditelka@zssvehlovasu.cz

Sekretářka ředitelky
Kateřina Havelková
telefon 381 263 169, mobil: 778 881 539     
e-mail: sekretariat@zssvehlovasu.cz

Vedoucí školní jídelny
Martina Vykoukalová
telefon 608 968 421
e-mail: jidelna.zs3@volny.cz

Školní družina
Eva Kalinová, mobil: 778 117 061                 
Štěpánka Matějíčková, mobil: 778 777 534
Petra Jirmusová, Soňa Kadlecová: mobil: 774 104 623

Radka Měrtlová, Nikola Plocová, Renata Poláková, Veronika Horská - tel: 608 175 537    

Školnice
Monika Kuníková, mobil: 778 117 039          

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Eva Nerudová
telefon: 381 201 131
e-mail: e.nerudova@sezimovo-usti.cz
Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí       

více info ...

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

více info ...

Ze života školy

Programování robotů v 5.A

Prvním úkolem žáků bylo zjistit trasu, kterou se měl robopes Photon vydat. K tomu jim posloužil pracovní list s matematickými úlohami. Splněním zadaný...

...

DR Příroda se sama neuklidí!

Dne 12.4. se děti z 2.A,B rozhodly uklidit s paní vychovatelkou Horskou okolí řeky Lužnice a les. Děti dostaly rukavice, velké pytle na odpad, igelit...

...

DR Hledání skrytých míst Starého města

Dne 4. 4. 2024 se děti ze školní družiny (2. a 3. ročník) vydaly letos již podruhé do Tábora, kde tentokrát s rytířem Rolandem objevovaly místa, netyp...

...

Zápis budoucích prvňáčků

3. 4. a 4. 4 2024 se u nás na škole konal zápis prvňáčků.

...

Velikonoční jarmark

27. 3. 2024 se konal před naší školou Velikonoční jarmark s dětskými výrobky. Všem děkujeme za bohatou účast.

...

Den otevřených dveří

20. března jsme na naší škole přivítali budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Doufáme, že se Vám u nás líbilo.

...