Pedagogický sbor

Pedagogický sbor má 9-20 členů, skládá se z učitelů, asistentek pedagoga a vychovatelek. Na škole působí výchovný poradce a preventista sociálně patologických jevů. Pedagogové jsou proškoleni v oblasti vývojových poruch učení a chování, v problematice ochrany při mimořádných událostech a mají základní kurs první pomoci. Celý sbor se průběžně vzdělává po celý školní rok dle svého osobního zaměření, každý doplňuje svoje odborné vzdělání různými školeními a samostudiem. Všichni pedagogové umí aktivně využívat ICT techniku. Vzděláváme děti bez rozdílu, máme zkušenosti s výukou žáků integrovaných i dětí se zdravotním postižením.

Mgr. Jana Šindelářová

ředitelka školy

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Mgr. Kristýna Trachtová

zástupce ředitele, třídní učitelka 5. A, výchovný poradce

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Mgr. Jana Pětivlasová

třídní učitelka 1. A

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Mgr. Jana Mikulenková

třídní učitelka 1. B

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Mgr. Eliška Feiková

třídní učitelka 1. C

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1.patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Mgr. Klára Choulíková

třídní učitelka 2. A, metodik prevence

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Mgr. Dita Váňová

třídní učitelka 2. B

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Dagmar Fišerová

třídní učitelka 3. A

Aprobace:

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí domluvě

Bc. Věra Cápalová Růzhová

třídní učitelka 3. B

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Mgr. Michal Petrů

třídní učitel 4. A

Aprobace: 1. stupeň

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí domluvě

Mgr. Žaneta Čmugrová

třídní učitelka 4. B

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Mgr. Jitka Tůmová

učitelka

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Radka Měrtlová

asistentka pedagoga

Aprobace:

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace:

Andrea Kolářová

asistentka pedagoga

Aprobace:

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace:

Bc. Nikola Plocová

asistentka pedagoga

Aprobace:

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace:

Renata Poláková

asistentka pedagoga

Aprobace:

Kancelář: sborovna 1.patro

Konzultace:

Veronika Horská

asistent pedagoga

Aprobace:

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace:

Monika Khalilová

asistentka pedagoga

Aprobace:

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace:

Soňa Kadlecová

asistentka pedagoga a vychovatelka školní družiny

Aprobace:

Kancelář: sborovna 1.patro

Konzultace:

Bc. Petra Jirmusová

asistentka pedagoga a vychovatelka školní družiny

Aprobace:

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace:

Eva Kalinová

vychovatelka školní družiny

Aprobace:

Kancelář:

Konzultace: po předchozí dohodě

Štěpánka Matějíčková

vychovatelka školní družiny

Aprobace:

Kancelář:

Konzultace: po předchozí dohodě