Setkání rodičů budoucích prvňáčkůZveme Vás na setkání rodičů budoucích prvňáčků s vedením školy a pedagogy 1. tříd. Setkání se koná 5. 6. 2023 v 16.00 hod. v naší škole.

Program: potřeby pro prvňáčky  (co dodá škola a co nakoupí rodiče)

                rozvržení žáků do tříd

                přihlášky do školní družiny

                přihlášky na obědy a svačiny

Vše bude také během června uveřejněno na stránkách školy.