Zápis do 1. třídy proběhne 3. a 4. dubna 2024Registrace k zápisu: od 31. 1. do 2. 4. 2024 zde na stránkách školy.

 

registrace zde:  https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zssvehlovasu/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40731

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2024.

K zápisu nezapomeňte přinést rodný list, kartičku pojišťovny Vašeho dítěte a Váš občanský průkaz.

Cizí státní příslušníci přinesou pas a doklad o povolení k pobytu (vyjma příslušníků zemí EU).

Podmínkou předčasného přijetí dítěte do školy (do 31. 8. 2024 nedovrší 6 let) je souhlasné stanovisko PPP u dítěte narozeného v období září – prosinec, souhlasné stanovisko PPP a odborného lékaře u dítěte narozeného v období leden – červen.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky přineste souhlasné stanovisko PPP nebo SPC a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

V případě nemoci dítěte lze domluvit náhradní termín.

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Přednostně se přijímají děti ze spádové oblasti školy.

Spádová oblast je dána Obecně závaznou vyhláškou města Sezimovo Ústí č. 3/2019

o školských obvodech spádových základních škol zřízených městem Sezimovo Ústí.

Tato vyhláška je umístěna v odkazu Spádové oblasti – vyhláška.

 

Následně budou přijaty děti, které měly odklad povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024 na naší škole.

Ostatní děti, které splní podmínky přijetí k základnímu vzdělávání.

 

 

V Sezimově Ústí, 26. 1. 2024

 

Mgr. Jana Šindelářová, v. r.

ředitelka školy