Programování robotů v 5.APrvním úkolem žáků bylo zjistit trasu, kterou se měl robopes Photon vydat. K tomu jim posloužil pracovní list s matematickými úlohami. Splněním zadaných kroků zjistitli žáci všechny potřebné informace k tomu, aby mohli roboty naprogramovat.