5. A

Třídní učitelka: Mgr. Kristýna Trachtová                                             učitelka: Mgr. Jitka Tůmová

Asistentka pedagoga: Bc. Petra Jirmusová
  1
8.00-8.45
2
9.05-9.50
3
10.00-10.45
4
10.55-11.40
5
11:50-12:35
Po MAT AJ VL ČJ
Út MAT AJ ČJ TV
St MAT AJ VV VL ČJ
Čt MAT INF ČJ ČJ TV
AJ MAT ČJ HV ČJ
UČIVO
Den Datum Český jazyk
 Matematika   Anglický jazyk  VL / PŘ
Pondělí 25.9.

Sloh - Hra na reportéra - tvoření otázek 

Zítra 26.9. ČJ - cvičení na vyjm. slova i,í/y,ý

TEST

UČ s. 10; PS s. 10

VL - PS str. 21/3 - podle zadání

str. 22 - celou vyplnit, práce s učebnicí str.10,11 a mapou

Úterý 26.9.

ČJ - uč. str. 13 - celá, PS str. 7/5, 8/4

V pátek 29.9. si přinést na čtení knihu, kterou žák/žákyně přečetla o prázdninách.

 

UČ s. 15; PS s. 7/5,6 UČ s. 11; PS s. 11 PŘ -  opak. učiva gravitace, teplo a světlo - PS str. 4/1,3, 5 - celá, 6/6
Středa 27.9.

Čít str.19 - 22

! v pátek prázdninová četba - 1 kniha

Geometrie

Uč. s. 8; PS s. 5/3,4; s. 6/1

PS s. 12 - 13; příprava na test 1 (lekce 1 - 4 )

VL - PS str. 23 celá, mapku našeho kraje vystřihnout vzadu na str.65 a nalepit do rámečku, vypracovat úkoly a) b) c) podle zadání

V pondělí 2.10. test: Náš kraj - zopakovat si učivo v učebnici str.10,11 + PS str.22

Čtvrtek 28.9. Státní svátek - Den české státnosti  

 

 

Pátek 29.9.

ČJ - PS str. 7 celá, str. 8/2

Čít str. 22, 23, čtenářský deník - prázdninová četba

GEOMETRIE !!!!

UČ s. 9,10; PS s. 6/2,3,4,5

test 1 (lekce 1 - 4)

napsat slovíčka 5

 

 

ZE ŽIVOTA TŘÍDY

Kosmický program

Dnes jsme se prostřednictvím zážitkového stanu podívali do vesmíru a zahráli si na Sluneční soustavu.

...

Karneval

Karnevalové masky se letos moc povedly.

...