PoděkováníDěkujeme všem rodičům, školské radě a panu starostovi za spolupráci v letošním školním roce. Zaměstnanci a ředitelka školy