O škole

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, ŠVEHLOVA 111, OKRES TÁBOR

Švehlova 111, 391 01 Sezimovo Ústí

Škola je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu Pr, vložka 160

Identifikační číslo: 70938300
Bankovní spojení: 704046349/0800

 ID datové schránky: ff7msck

tel.: 381 263 169
e-mail: sekretariat@zssvehlovasu.cz
www.zssvehlovasu.cz

Vaše dotazy, připomínky či sdělení můžete směřovat jednotlivým vyučujícím na jejich e-mailové adresy. 

 • jsme školou s 1. - 5. postupným ročníkem
 • vyučujeme podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Tvořivou hrou k poznání"
 • profilujeme se jako škola rodinného typu
 • součástí školy je školní družina a zařízení školního stravování
 • klademe důraz na kvalitu výuky a pravidla správného chování
 • věnujeme se dětem talentovaným i dětem se specifickými vzdělávacími potřebami
 • snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti žáka
 • nabízíme zájmové kroužky, školní soutěže a společné akce
 • klidné okolí školy
 • čisté a útulné prostředí
 • školní knihovna
 • učebna informatiky s připojením na internet
 • školní družina
 • zahrada u školy
 • spolupracujeme s MŠ Zahrádka
 • jsme zapojeni do projektu: EU peníze školám - Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Ovoce do škol
 • Obědy pro děti do školy zdarma
 • Spolupráce s celostátní organizací Asociace školních sportovních klubů se sídlem v Praze
 • Projekt Minivolejbal do škol - spolupráce s volejbalovým klubem Jihostroj České Budějovice
 • Projekt Sportuj ve škole - Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s.
 • Projekt – Budoucí prvňáci: Dny otevřených dveří 
 • Projekt – Čteme s dětmi – spolupráce s Městskou knihovnou Sezimovo Ústí
 • Projekt – Zkus to zdravě – Primární prevence Zdraví dětem
 • Projekt – Veselé zoubky – pro žáky 1. tříd
 • Projekt – Abeceda peněz – Česká spořitelna
 • Prázdninový projekt: Letní kempy

Zřizovací listina školy