O NAŠÍ ŠKOLE

jsme školou s 1. - 5. postupným ročníkem

 • vyučujeme podle školního vzdělávacího
  programu pro základní vzdělávání "
  Tvořivou hrou k poznání "
 • profilujeme se jako škola rodinného typu
 • součástí školy je školní družina a zařízení
  školního stravování
 • klademe důraz na kvalitu výuky a pravidla
  správného chování
 • věnujeme se dětem talentovaným i dětem
  se specifickými vzdělávacími potřebami
 • snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti
  žáka
 • nabízíme zájmové kroužky, školní soutěže
  a společné akce
 • klidné okolí školy
 • čisté a útulné prostředí
 • učebna informatiky s připojením na internet
 • školní knihovna
 • školní družina
více info ...

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Ředitelka školy
Mgr. Jana Šindelářová
telefon 381 263 169, mobil: 778 777 910
e-mail: reditelka@zssvehlovasu.cz

Zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Kristýna Trachtová
telefon 381 263 169, mobil: 777 707 741
e-mail: reditelka@zssvehlovasu.cz

Sekretářka ředitelky
Kateřina Havelková
telefon 381 263 169, mobil: 778 881 539     
e-mail: sekretariat@zssvehlovasu.cz

Vedoucí školní jídelny
Martina Vykoukalová
telefon 608 968 421
e-mail: jidelna.zs3@volny.cz

Školní družina
Eva Kalinová, mobil: 778 117 061                 
Štěpánka Matějíčková, mobil: 778 777 534
Petra Jirmusová, Soňa Kadlecová: mobil: 774 104 623

Školnice
Monika Kuníková, mobil: 778 117 039          

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Eva Nerudová
telefon: 381 201 131
e-mail: e.nerudova@sezimovo-usti.cz
Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí       

více info ...

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

více info ...

Ze života školy

Parkování kol a koloběžek

Kola a koloběžky budou parkovány u bočního vchodu (náměstí) v kolostavu, ne v budově školy. Zajistěte si je zámkem. 

...

Psovodi - výcvik psů

Psovodi z vojenské policie si pro nás připravili nevšední zážitek.

...

Čarodějnický den v naší škole

Úžasné čarodějnické dopoledne nás čekalo v naší tělocvičně. Děti dorazily do školy v nápaditých kostýmech připravené statečně plnit všechny kouzelné ú...

...

Školní výlet prvňáků a druháků do Písku na zážitkovou výstavu

V úterý 26. dubna se prvňáci a druháci naší školy účastnili školního výletu do Sladovny v Písku, kde probíhají stálé interaktivní expozice. Společn...

...

Návštěva G- Centra Tábor 1.B

Od začátku školního roku se snažíme vytvořit přátelské a komunikativní vztahy mezi učiteli a rodiči našich žáků. Díky tomu jsme obdrželi pozvání od je...

...