O NAŠÍ ŠKOLE

jsme školou s 1. - 5. postupným ročníkem

 • vyučujeme podle školního vzdělávacího
  programu pro základní vzdělávání "
  Tvořivou hrou k poznání "
 • profilujeme se jako škola rodinného typu
 • součástí školy je školní družina a zařízení
  školního stravování
 • klademe důraz na kvalitu výuky a pravidla
  správného chování
 • věnujeme se dětem talentovaným i dětem
  se specifickými vzdělávacími potřebami
 • snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti
  žáka
 • nabízíme zájmové kroužky, školní soutěže
  a společné akce
 • klidné okolí školy
 • čisté a útulné prostředí
 • učebna informatiky s připojením na internet
 • školní knihovna
 • školní družina
více info ...

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Ředitelka školy
Mgr. Jana Šindelářová
telefon 381 263 169, mobil: 778 777 910
e-mail: reditelka@zssvehlovasu.cz

Sekretářka ředitelky
Kateřina Havelková
telefon 381 263 169, mobil: 778 881 539     
e-mail: sekretariat@zssvehlovasu.cz

Vedoucí školní jídelny
Martina Vykoukalová
telefon 381 263 173
e-mail: jidelna.zs3@volny.cz

Školní družina
Eva Kalinová, mobil: 778 117 061                 
Štěpánka Matějíčková, mobil: 778 777 534 

Školnice
Monika Kuníková, mobil: 778 117 039          

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Eva Nerudová
telefon: 381 201 131
e-mail: e.nerudova@sezimovo-usti.cz
Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí       

více info ...

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

 • 04.06.2021 Školní družina

  Dne 18. 6. 2021 končí školní družina v 15.00 hod. z důvodu školení.

 • 13.05.2021 PROVOZ ŠKOLY

  Od 17. 5. 2021 je obnovena prezenční výuka všech žáků. Nástup všech tříd je v 7.40 hod., výuka začíná v 8.00 hod. Rozvrhy budou v pátek umístěny na stránkách jednotlivých tříd. Testování pouze v pondělí ve třídách. Provoz družiny od 6.00 do 16. 20 hod. pro všechny přihlášené.

 • 13.05.2021 TĚLOCVIČNA

  Od 17. 5. 2021 je tělocvična pro složky otevřena. Dodržujte nařízení vlády.

více info ...

Ze života školy

Den dětí

Na mezinárodní den dětí 1.6. jsme vyrazili ven. Třídy 3.A a 3.B se spolu sešly v lese, kde žáci měli za úkol postavit domečky pro lesní skřítky. Jak s...

...

Záliby 3.B

Během on-line výuky jsme si povídali o svých zálibách ve volném čase, po návratu do školy jsme dostali možnost své hobby odprezentovat ostatním spoluž...

...

DR Školní družina

Dne 18. 6. 2021 končí školní družina v 15.00 hod. z důvodu školení.

...

Radostné setkání ve škole

Pomalu se přibližuje doba, kdy se budou žáci 5. ročníků muset s naší školou už rozloučit... O to více se teď radují z toho, že se opět mohou společně...

...

PROVOZ ŠKOLY

Od 17. 5. 2021 je obnovena prezenční výuka všech žáků. Nástup všech tříd je v 7.40 hod., výuka začíná v 8.00 hod. Rozvrhy budou v pátek umístěny na st...

...

TĚLOCVIČNA

Od 17. 5. 2021 je tělocvična pro složky otevřena. Dodržujte nařízení vlády.

...

DR Den Země - 22.4.2021

Sbírali jsme na vycházce s družinou odpadky v lese.

...