O NAŠÍ ŠKOLE

jsme školou s 1. - 5. postupným ročníkem

 • vyučujeme podle školního vzdělávacího
  programu pro základní vzdělávání "
  Tvořivou hrou k poznání "
 • profilujeme se jako škola rodinného typu
 • součástí školy je školní družina a zařízení
  školního stravování
 • klademe důraz na kvalitu výuky a pravidla
  správného chování
 • věnujeme se dětem talentovaným i dětem
  se specifickými vzdělávacími potřebami
 • snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti
  žáka
 • nabízíme zájmové kroužky, školní soutěže
  a společné akce
 • klidné okolí školy
 • čisté a útulné prostředí
 • učebna informatiky s připojením na internet
 • školní knihovna
 • školní družina
více info ...

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Ředitelka školy
Mgr. Jana Šindelářová
telefon 381 263 169, mobil: 778 777 910
e-mail: reditelka@zssvehlovasu.cz

Zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Kristýna Trachtová
telefon 381 263 169, mobil: 777 707 741
e-mail: reditelka@zssvehlovasu.cz

Sekretářka ředitelky
Kateřina Havelková
telefon 381 263 169, mobil: 778 881 539     
e-mail: sekretariat@zssvehlovasu.cz

Vedoucí školní jídelny
Martina Vykoukalová
telefon 608 968 421
e-mail: jidelna.zs3@volny.cz

Školní družina
Eva Kalinová, mobil: 778 117 061                 
Štěpánka Matějíčková, mobil: 778 777 534
Petra Jirmusová, Soňa Kadlecová: mobil: 774 104 623

Školnice
Monika Kuníková, mobil: 778 117 039          

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Eva Nerudová
telefon: 381 201 131
e-mail: e.nerudova@sezimovo-usti.cz
Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí       

více info ...

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

více info ...

Ze života školy

Školní pěvecký sbor

České vánoční písně a koledy nám zazněly 21.12. 2021 v podání dětského Pěveckého sboru .

...

Poslední školní den v roce 2021 v 1.B

Ve středu 22.12. jsme se nesešli proto, abychom se učili, ale abychom oslavili dvoje narozeniny, dva svátky a ještě si společně užili okamžiky vánočn...

...

Vánoční besídka

Poslední den ve škole jsme si užili jinak než učením. Nejdříve jsme rozzářili prskavky před vánočním stromečkem a potom jsme si rozbalovali dárečky ve...

...

DR Prosinec

Prosinec utekl jako voda. . .

...

Návštěva kostela 15.12. 2021

Adventní čas jsme si zpříjemnili návštěvou kostela, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o tomto svátečním čase. Pro některé děti to bylo první sezn...

...

Mikuláš nadělil prvňáčkům Slabikář

Při Mikulášské návštěvě v pátek 3.12. došlo k významné události. Mikuláš dětem nadělil nejen čokoládového čerta, ale také nové Slabikáře.

...

Kroužek prvňáčků - zdravé nohy aneb hravá gymnastika pro chodidla

Pohyblivost, koordinace a posilování. Cvičení jsou nejen účinná, ale také zábavná. Ponožky dolů: připraveni - pozor - teď! Veselý i pracný úvod do gy...

...