O NAŠÍ ŠKOLE

jsme školou s 1. - 5. postupným ročníkem

 • vyučujeme podle školního vzdělávacího
  programu pro základní vzdělávání "
  Tvořivou hrou k poznání "
 • profilujeme se jako škola rodinného typu
 • součástí školy je školní družina a zařízení
  školního stravování
 • klademe důraz na kvalitu výuky a pravidla
  správného chování
 • věnujeme se dětem talentovaným i dětem
  se specifickými vzdělávacími potřebami
 • snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti
  žáka
 • nabízíme zájmové kroužky, školní soutěže
  a společné akce
 • klidné okolí školy
 • čisté a útulné prostředí
 • učebna informatiky s připojením na internet
 • školní knihovna
 • školní družina
více info ...

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Ředitelka školy
Mgr. Jana Šindelářová
telefon 381 263 169, mobil: 778 777 910
e-mail: reditelka@zssvehlovasu.cz

Zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Kristýna Trachtová
telefon 381 263 169, mobil: 777 707 741
e-mail: reditelka@zssvehlovasu.cz

Sekretářka ředitelky
Kateřina Havelková
telefon 381 263 169, mobil: 778 881 539     
e-mail: sekretariat@zssvehlovasu.cz

Vedoucí školní jídelny
Martina Vykoukalová
telefon 608 968 421
e-mail: jidelna.zs3@volny.cz

Školní družina
Eva Kalinová, mobil: 778 117 061                 
Štěpánka Matějíčková, mobil: 778 777 534
Petra Jirmusová, Soňa Kadlecová: mobil: 774 104 623

Školnice
Monika Kuníková, mobil: 778 117 039          

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Eva Nerudová
telefon: 381 201 131
e-mail: e.nerudova@sezimovo-usti.cz
Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí       

více info ...

Ze života školy

Za vydělané peníze z jarmarku do JUMP-ARÉNY Tábor

24. května 2023 se žáci 1. A vypravili do Jump-arény Tábor. Vybrali si tento zážitek za vydělané peníze z velikonočního jarmarku. Hodinu skákání si dě...

...

Kosmický program

Dnes jsme se prostřednictvím zážitkového stanu podívali do vesmíru a zahráli si na Sluneční soustavu.

...

Setkání rodičů budoucích prvňáčků

Zveme Vás na setkání rodičů budoucích prvňáčků s vedením školy a pedagogy 1. tříd. Setkání se koná 5. 6. 2023 v 16.00 hod. v naší škole.

...

Vystoupení pěveckého sboru Paprsek

Dne 20.4. děti z pěveckého sboru Paprsek vystoupily s nacvičeným pásmem jarních písní a písní z pohádek před svými blízkými. 5.5. žáci zazpívali na Hu...

...

Měsíc duben ve 2. A

Duben jsme zahájili vydařeným Velikonočním jarmarkem, na který se žáci i rodiče připravovali celý březen. Společnými silami jsme vyrobili na prodej op...

...

Čarodějové a čarodějnice ve škole

28. dubna - Rej čarodějů a čarodějnic

...