O NAŠÍ ŠKOLE

jsme školou s 1. - 5. postupným ročníkem

 • vyučujeme podle školního vzdělávacího
  programu pro základní vzdělávání "
  Tvořivou hrou k poznání "
 • profilujeme se jako škola rodinného typu
 • součástí školy je školní družina a zařízení
  školního stravování
 • klademe důraz na kvalitu výuky a pravidla
  správného chování
 • věnujeme se dětem talentovaným i dětem
  se specifickými vzdělávacími potřebami
 • snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti
  žáka
 • nabízíme zájmové kroužky, školní soutěže
  a společné akce
 • klidné okolí školy
 • čisté a útulné prostředí
 • učebna informatiky s připojením na internet
 • školní knihovna
 • školní družina
více info ...

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Ředitelka školy
Mgr. Jana Šindelářová
telefon 381 263 169, mobil: 778 777 910
e-mail: reditelka@zssvehlovasu.cz

Sekretářka ředitelky
Kateřina Havelková
telefon 381 263 169, mobil: 778 881 539     
e-mail: sekretariat@zssvehlovasu.cz

Vedoucí školní jídelny
Martina Vykoukalová
telefon 381 263 173
e-mail: jidelna.zs3@volny.cz

Školní družina
Eva Kalinová, mobil: 778 117 061                 
Štěpánka Matějíčková, mobil: 778 777 534 

Školnice
Monika Kuníková, mobil: 778 117 039          

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Eva Nerudová
telefon: 381 201 131
e-mail: e.nerudova@sezimovo-usti.cz
Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí       

více info ...

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

 • 13.05.2021 PROVOZ ŠKOLY

  Od 17. 5. 2021 je obnovena prezenční výuka všech žáků. Nástup všech tříd je v 7.40 hod., výuka začíná v 8.00 hod. Rozvrhy budou v pátek umístěny na stránkách jednotlivých tříd. Testování pouze v pondělí ve třídách. Provoz družiny od 6.00 do 16. 20 hod. pro všechny přihlášené.

 • 13.05.2021 TĚLOCVIČNA

  Od 17. 5. 2021 je tělocvična pro složky otevřena. Dodržujte nařízení vlády.

 • 07.04.2021 Rotování tříd

více info ...

Ze života školy

PROVOZ ŠKOLY

Od 17. 5. 2021 je obnovena prezenční výuka všech žáků. Nástup všech tříd je v 7.40 hod., výuka začíná v 8.00 hod. Rozvrhy budou v pátek umístěny na st...

...

TĚLOCVIČNA

Od 17. 5. 2021 je tělocvična pro složky otevřena. Dodržujte nařízení vlády.

...

DR Den Země - 22.4.2021

Sbírali jsme na vycházce s družinou odpadky v lese.

...

OBĚDY

Od 12. 4. 2021 se z důvodů zpřísněných hygienických opatření budou vydávat obědy pro veřejnost v době od 11.00 hod. do 11.30 hod. Žáci, kteří mají dis...

...