1. školní denObědy: 8:45 - 2. třídy
             8:50 - 3. třídy
             8:55 - 4. třídy
             9:00 - 5. třídy
             9:20 - 1. třídy

1. školní den se všichni žáci budou učit 1 vyučovací hodinu, zde také dostanou všechny potřebné informace. Poté půjdou na obědy dle rozpisu. Děti si mohou po obědě rodiče vyzvednout, ostatní půjdou do školní družiny. To se týká všech žáků 1., 2., a 3. tříd - i nedružinových. Žáci 4. a 5. tříd odchází po obědě sami domů. Rodiče nebo žáci mohou s sebou 1. školní den přinést i připravené pomůcky: věci na tělocvik zůstávají v šatně, věci na VV a PV donesou děti nebo rodiče do tříd. Nepřinesou-li je 1. den, mohou je přinést během 1. školního týdne.

Na začátku vyučování budou všichni žáci odvedeni do tělocvičny, kde bude od 8:00 hod. asi 10 minut probíhat slavnostní zahájení školního roku. Vítáni jsou i rodiče.