VYSVĚDČENÍ první pololetí 2020/2021Žáci 1. a 2. ročníků dostanou výpis z vysvědčení přímo ve škole dne 28. 1. 2021.

Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků 3. – 5. tříd na vyučování plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19 bude výpis z vysvědčení předán distančním způsobem žákům i jejich zákonným zástupcům.

Třídní učitelé informují žáka i jeho zákonného zástupce o obsahu vysvědčení e-mailem 28. 1. 2021.
  
Výpis z vysvědčení bude osobně předán žákům po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.
 

Pátek 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny. Nebudou probíhat online hodiny.