Pedagogický sbor

Pedagogický sbor je plně aprobovaný. Sbor školy je už léta stabilizovaný a dochází jen k dílčím personálním změnám z důvodů odchodu do starobního důchodu nebo na mateřskou dovolenou. Všichni pedagogové  umí aktivně využívat ICT techniku a stále si pravidelně doplňují další vzdělání ve svém oboru. Na škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence.

Mgr. Jana Šindelářová

Ředitelka školy,

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Mgr. Jana Pětivlasová

třídní učitelka 4.A

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Mgr. Jana Mikulenková

třídní učitelka 5.A

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Mgr. Jitka Tůmová

třídní učitelka 1.A

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Mgr. Jaroslava Marešová

třídní učitelka 2.A

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Mgr. Iveta Křivková

třídní učitelka 2.B

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Mgr. Klára Choulíková

třídní učitelka 3.A

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Mgr. Kristýna Trachtová

učitelka AJ

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Bc. Adéla Vondrušová

třídní učitelka 4.B

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Irena Svačinová

asistentka pedagoga

Aprobace:

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Eva Kalinová

vychovatelka školní družiny

Aprobace:

Kancelář:

Konzultace:

Štěpánka Matějíčková

vychovatelka školní družiny

Aprobace:

Kancelář:

Konzultace:

Kateřina Uhlířová

asistentka pedagoga

Aprobace:

Kancelář: sborovna 1.patro

Konzultace: