Pedagogický sbor

Pedagogický sbor je plně aprobovaný. Dochází v něm jen k dílčím personálním změnám z důvodů odchodu do starobního důchodu nebo na mateřskou dovolenou. Všichni pedagogové  umí aktivně využívat ICT techniku a stále si pravidelně doplňují další vzdělání ve svém oboru. Na škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence.

Mgr. Jana Šindelářová

ředitelka školy

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Mgr. Iveta Křivková

třídní učitelka 1. A

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Bc. Věra Cápalová Růzhová

třídní učitelka 1. B

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Mgr. Jana Mikulenková

třídní učitelka 2. A

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Mgr. Ilona Grenarová

třídní učitelka 2. B

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Mgr. Kristýna Trachtová

zástupce ředitele, třídní učitelka 3. A, výchovný poradce

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Mgr. Jitka Tůmová

učitelka

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Mgr. Nikola Pízová

třídní učitelka 4. A

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Mgr. Michal Petrů

třídní učitel 4. B

Aprobace: 1. stupeň

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí domluvě

Mgr. Klára Choulíková

třídní učitelka 5. A, metodik prevence

Aprobace: 1. stupeň ZŠ

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: po předchozí dohodě

Eva Kalinová

vychovatelka školní družiny

Aprobace:

Kancelář:

Konzultace:

Štěpánka Matějíčková

vychovatelka školní družiny

Aprobace:

Kancelář:

Konzultace:

Soňa Kadlecová

asistentka pedagoga a vychovatelka školní družiny

Aprobace:

Kancelář: sborovna 1.patro

Konzultace:

Petra Jirmusová

asistentka pedagoga a vychovatelka školní družiny

Aprobace:

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace:

Monika Khalilová

asistentka pedagoga

Aprobace:

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace:

Renata Poláková

asistentka pedagoga

Aprobace:

Kancelář: sborovna 1.patro

Konzultace:

Radka Měrtlová

asistentka pedagoga

Aprobace:

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace:

Dagmar Fišerová

asistentka pedagoga

Aprobace:

Kancelář: sborovna 1. patro

Konzultace: