4. A

třídní učitelka: Mgr. Klára Choulíková

OD 17. KVĚTNA PREZENČNÍ VÝUKA

PODLE TOHOTO ROZVRHU

 

1. hod.

2. hod.

3. hod.

4. hod.

5. hod.

6. hod.

7. hod.

PONDĚLÍ

ČJ

M

AJ

VL

ČTENÍ

   

ÚTERÝ

M

AJ

ČJ

 

TV

TV

STŘEDA

AJ

M

VL

SLOH

HV

   

ČTVRTEK

ČJ

M

VV

VV

ČJ

   

PÁTEK

INF

AJ

M

ČTENÍ

   

ROZVRH K VYTISKNUTÍ ZDE

 

ONLINE UČEBNICE 

ODKAZ ZDE

SKUPINA NA WhatsAppu:

4. A DOMÁCÍ ÚKOLY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝPISKY DO SEŠITU: VLASTIVĚDA

Nerostné suroviny, průmysl a služby ZDE

Chraňme přírodu ZDE

HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

Čas ZDE

České země v pravěku ZDE

Příchod Slovanů a Sámův kmenový svaz ZDE

Velkomoravská říše ZDE

Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat ZDE

Život za vlády prvních Přemyslovců ZDE

Vznik českého království, vláda přemyslovských králů (2. listy) ZDE

Český stát za vlády Lucemburků ZDE

 

 

Angličtina:

   DEN  SVATÉHO   

PATRIKA

ZE ŽIVOTA TŘÍDY