4. A

třídní učitelka: Mgr. Jana Pětivlasová

  1
8:00-8:45
2
9:05-9:50
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
1. odpolední
12:15-13:00
2. odpolední
13:10-13:55
Po AJ Trachtova M ČJ VL INF Mikulenková    
Út M ČJ ČJ   VV VV
St TV Šindelářová AJ Trachtová M ČJ HV    
Čt ČJ AJ Trachtová M VL    
AJ Trachtová TV Šindelářová ČJ M ČJ    

ZE ŽIVOTA TŘÍDY

Zimní zpívánky s Paprskem

V pátek 24.1. si všichni žáci školy opět společně s pěveckým sborem Paprsek zazpívali v tělocvičně při Zimních zpívánkách. Snad dětem letošní zima na...

...

Projekt Abeceda peněz pro IV. ročník zahájen

Ve čtvrtek 23. 1. zahájili žáci 4. ročníků společný projekt ČS Abeceda peněz. Obě dvě třídy absolvovaly společnou úvodní část projektu, při které se ž...

...

Vánoční besídka IV.A 20.12.

Jako každý rok se žáci naší třídy těšili na vánoční besídkový program, který je rok od roku pestřejší. Kromě přípravy dárečků si žáci připravují i pr...

...

Vánoční prozpěvování

V pátek 20.12. v 9 hodin se všichni žáci naší školy sešli společně s dětmi z MŠ Zahrádka v tělocvičně školy, kde si společně s dětmi z pěveckého sboru...

...

Vánoční koncert Paprsku

Ve středu 18.12. se uskutečnil v jídelně školy malý předvánoční koncert pěveckého sboru Paprsek. Děti zazpívaly svým hostům několik písniček z pohádek...

...

Pohádkové zpívánky

V pátek 8.11. si všichni žáci školy společně s pěveckým sborem Paprsek zazpívali známé písničky z pohádek v podzimních zpívánkách "Z pohádky do pohádk...

...

PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE: Bezpečnost na Internetu, Kyberšikana, 26.11.2019 od 16.00 hodin

Přednáší: Ing. Aleš Špidla, president Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, přední český odborník na problematiku kybernetické bezpečnost...

...

Skákací hrad - 4.A

1. 10. 2019 jsme si zaskákali a užili zábavy na skákacím hradu :-) .

...