4. A

třídní učitelka: Mgr. Jana Pětivlasová

  1
8:00-8:45
2
9:05-9:50
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
1. odpolední
12:15-13:00
2. odpolední
13:10-13:55
Po AJ Trachtova M ČJ VL INF Mikulenková    
Út M ČJ ČJ   VV VV
St TV Šindelářová AJ Trachtová M ČJ HV    
Čt ČJ AJ Trachtová M VL    
AJ Trachtová TV Šindelářová ČJ M ČJ    

DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ - úkoly pro žáky po dobu mimořádného uzavření školy a po dobu omezeného provozu školy od 25.5. do konce školního roku:

PL k přírodovědě a klíče:  zde  

AJ    8. - 12. 6. zde                  Klíč k řešení zde.

AJ    1. - 5. 6. zde                  Klíč k řešení zde.

AJ    25. 5. - 29. 5. zde        Slovní zásoba lekce 32 s výslovností zde.          Klíč k řešení 32. lekce zde.

Domácí práce 15.6. - 26.6. zde:  8.zadání domácí práce

Domácí práce 1.6. - 12.6.   zde:  7.zadání domácí práce

Domácí práce 18.5. - 29.5.  zde: 6. zadání domácí práce

Domácí práce 4.5. - 15.5.    zde: 5.zadání domácí práce

Domácí práce 20.4. - 30.4.  zde: 4. zadání domácí práce

Domácí práce 6.4. - 17.4.    zde: 3. zadání domácí práce

Domácí práce 23.3. - 3.4.    zde:  2. zadání domácí práce

Domácí práce 11.3. - 20.3. zde: 1. zadání domácí práce

Anglický jazyk 4.5. - 29.5. zde

Anglický jazyk 6. 4. - 30.4. zde           kontrola zde

Anglický jazyk 16.3. - 3.4.  zde           kontrola zde     

Po dobu uzavření školy z důvodu mimořádného opatření proti šíření koronaviru budou všichni žáci IV.A průběžně informování o domácí práci  zasílanými informacemi na e-maily rodičů. Kromě toho bude rodičům zasláno heslo k otevření SCIO testů, ve kterých si žáci mohou ověřovat míru zvládnutí učiva z ČJ a MA. Velmi chválím všechny zapojené žáky ! (máte pěkné výsledky :-) )

V případě chuti dětí si zábavnou formou procvičovat a upevňovat probrané učivo, doporučuji všem žákům, kteří mají možnost využívat připojení k internetu, si otevřít programovou nabídku "Školákova" (www.https:skolakov.eu). Zde najdou širokou nabídku her, testů ij. V tomto programu jsme s žáky již procvičovali pravopis psaní i/y ve vyjmenovaných slovech, tak by neměl být větší problém se spouštěním jednotlivých programových aplikací.

V případě potřeby je možná telefonická nebo e- mailová komunikace s učitelkou (v případě vysvětlení učiva můžete využít i aplikace WhatsApp - videopřenos).

Česká televize nabízí žákům a studentům k využití ve svém novém vzdělávacím projektu cca 3 000 krátkých videí - velmi všem doporučuji ! www.ctedu.cz

Kdo z žáků rád sleduje televizní vysílání, po 10.hodině sledujte program ČT "UčíTelka", někdy je tam něco aktuálního i pro nás. 

Pro děti, které rády tvoří, kteslí a malují, nabízím zapojení se do výtvarné soutěže "S kuřátkem po Evropě" (bližší informace zasílám e- mailem).

Velmi pěkné prezentace učiva, procvičovací cvičení, hry a videa najdete také na BÉČKU - TC (Nápadníček Béčko-Tc) - pokud máte možnost, podívejte se alespoň na VL a PŘ :-).

Zajímavé jsou i nabídky portálu Na Dálku.  

 

Všem rodičům budu zasílat e-maily pro kontrolu práce z matematiky vypracované stránky.

Ve vlastivědě najdete správné odpovědi pro práci v PS na str. 25-27. (též Vám všem zašlu vypracované stránky PS a výpisy k učivu)

Přeji Vám mnoho úspěchů a radosti při domácím samostudiu ! 

Už se moc těším, až se zase sejdeme v naší třídě :-) pí učitelka

Od čtvrtka 21. 5. máme pravidelně každé pondělí a čtvrtek od 19. hodiny  on-line výuku .

V pondělí se zaměříme zejména na ČJ a PŘ, ve čtvrtek na MA a VL.

ZE ŽIVOTA TŘÍDY

Výtvarná soutěž

Kdo si chce zasoutěžit, může poslat svůj výtvor do 24. 4. 2020.

...

Neuskutečněný Velikonoční jarmark IV. ročníků

V pátek 27.3. se měl v Sezimově Ústí II konat plánovaný Velikonoční jarmark žáků IV. ročníků, kteří se v letošním roce zapojili do projektu České spoř...

...

Projekt Abeceda peněz pro IV. ročník zahájen

Ve čtvrtek 23. 1. zahájili žáci 4. ročníků společný projekt ČS Abeceda peněz. Obě dvě třídy absolvovaly společnou úvodní část projektu, při které se ž...

...

Vánoční besídka IV.A 20.12.

Jako každý rok se žáci naší třídy těšili na vánoční besídkový program, který je rok od roku pestřejší. Kromě přípravy dárečků si žáci připravují i pr...

...

Vánoční prozpěvování

V pátek 20.12. v 9 hodin se všichni žáci naší školy sešli společně s dětmi z MŠ Zahrádka v tělocvičně školy, kde si společně s dětmi z pěveckého sboru...

...

Vánoční koncert Paprsku

Ve středu 18.12. se uskutečnil v jídelně školy malý předvánoční koncert pěveckého sboru Paprsek. Děti zazpívaly svým hostům několik písniček z pohádek...

...

Pohádkové zpívánky

V pátek 8.11. si všichni žáci školy společně s pěveckým sborem Paprsek zazpívali známé písničky z pohádek v podzimních zpívánkách "Z pohádky do pohádk...

...

PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE: Bezpečnost na Internetu, Kyberšikana, 26.11.2019 od 16.00 hodin

Přednáší: Ing. Aleš Špidla, president Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, přední český odborník na problematiku kybernetické bezpečnost...

...