1. A

třídní učitelka: Mgr. Jana Mikulenková

  1
8:00-8:45
2
9:05-9:50
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
1. odpolední
12:15-13:00
2. odpolední
13:10-13:55
Po ČJ MA ČJ TV AJ    
Út MA ČJ PRV      
St ČJ MA VV ČJ      
Čt MA ČJ TV ČJ      
ČJ ČJ HV PRV      

Milí žáci 1. A, na všechny se moc těším a doufám, že i vám se bude ve škole líbit. Najdete zde spoustu nových kamarádů, naučíte se číst, psát počítat a půjde vám kreslit, vyrábět, cvičit i zpívat. 

Přeji vám veselé vykročení do školy. Vaše třídní paní učitelka Jana Mikulenková.

 

1. 9. se třída 1. A zaplnila žáky a jejich doprovodem. Všechny děti si ze školy odnášejí pamětní medaili a kornout plný sladkostí. Za okny sice pršelo, ale určitě do byly kapky štěstí, které nás budou provázet po celý školní rok.

V měsíci září jsme měli několik projektových dnů. Při Zvířecím dnu děti třídily obrázky, vymýšlešly věty, hledaly zvířata v knihách, četli jsme si pohádky, zpívali, malovali. V Hodinovém dnu si žáci přinesli hodinky, budíky, velké hodiny. Poznávali jsme čísla na hodinách, vytvářeli jsme slunečnici s ciferníkem nebo sovu, která v noci létá a ve dne spí. V celoškolním projektu Zkus to zdravě se prvňáci seznámili se Zdravíkem, Jedlíkem a Betynkou. Společně s nimi vytvářeli zdravé svačiny, povídali si o správném vybavení kola, o sportech. Děti malovaly, hrály pantomimu a za svoje výkony si domů odnesly mléko od Madety a diplom.

Podzimní čarování

Žáci vyráběli zavařeninu, malovali houbu, četli slabiky na stopách, počítali přírodniny a celý den si povídali o podzimu. 

Děkuji rodičům a prarodičům, kteří se podíleli na výrobě zvířátek z přirodnin i sběru listů a plodů. I díky Vám si děti den opravdu užily.

 

Distanční výuka

od 14. října zde

od 2. listopadu zde

od 9. listopadu zde

od 16. listopadu zde

od 1. března zde

od 8. března zde

od 15. března zde

od 22. března zde

od 29. března zde

od 6. dubna zde

od 12. dubna zde

od 19. dubna zde

od 26. dubna zde

od 3. května zde

od 10. května zde

Projektový den " Nakupování"

Ve středu 25. listopadu děti zažily nakupování v praxi. Mohly si vybrat dva výrobky, u kerých byla cenovka a za ně zaplatily papírovými penězi. Všichni se učili zapisovat číslice, sčítat a vyhledat částku. Ve výtvarné výchově si namalovali strom penězovník, o kterém jistě všichni dospěláci touží. Na tom našem rosty pouze kovové peníze. Během dne žáci tvořili věty z oblasti obchodu, vyprávěli, co ve kterém obchodě koupíme.

 

Čertovské rojení

V celém prvním prosincovém týdnu jsme se pilně připravovali na čerty, Mikuláše a anděla. O výtvarné výchově jsme malovali tyto postavičky, o praktických činnostech vyráběli čerta, místo tělesné výchovy jsme házeli do pomyslného kotle kostkami, v matematice jsme vybarvovali příklady v andělovi a čertovi.

V pátek 4. prosince jsme četli jako čertíci. Měli jsme totiž čertovské oblečení a někdo dokonce i rohy. V matematice jsme hráli čertovské bingo a škrtali do pekelné loterie, v prvouce jsme si povídali, učili se básničky a čerty i vymodelovali. Protože jsme všechny úkoly splnili, věnovala nám čertice Jája čertovský glejt. Po celý den nám zvonil čertovský zvonek a známkovalo se černě. Den jsme si po čertech užili.

Vánoční čas

V  prosinci jsme vyráběli přáníčka a výrobky s vánoční tématikou.  Poslení den školy v roce 2020 jsme nazdobili stromek zvířátků a rozdali dárky, teré jsme  spolužákům přinesli. Teď se budeme těšit na Ježíška. 

Krásné Vánoce všem!

ZIMA

Ve středu 13. ledna jsme měli projektový den Zima. Toto slovo se děti naučily i v angličtině. Děti v tomto projektu stavěly sněhuláky ze sněhu, tvořily paní Zimu, kreslily ledovou plochu s bruslemi. S radostí si všichni vyslechli písničku Grónská zem, u které ve skupinách skládali papírové sněhuláky. V hodinách žáci četli věty o zimě ve stopách, doplňovali zimní křížovku, papírovou koulí se trefovali do příkladů, které vypočítali. V prvouce jsme si společně zopakoali zimní měsíce, co se obléká v zimě a jaké počasí bývá nejčastěji v tomto ročním období. Známkovalo se tento den modře.

Ochutnávka ovoce

V pátek 15. ledna děti ochutnávaly ovoce od firmy Bovys. Nejvíce jim chutnalo mango, granátové jablko a kiwi. Zajímavá byla chuť mochyně. Nejméně chutné, bez úpravy, bylo avokádo. Všichni vyslechli zajímavosti o daných druzích ovoce a prohlédli si  Bovýskovu mapu, kde ovoce roste.

Vysvědčení

Ve čtvrtek 28. ledna zakončili prvňáci pololetí svým prvním vysvědčením.

Cesta k němu byla náročná, ale i dobrodružná. Nejdříve vypočítali zašifrované příklady, vyluštili křížovku s řešením vysvědčení. Chodbou školy došli po stopách ke kouzelníkovi Didaktisovi, u kterého podepsali listinu a vysvědčení mohlo být rozdáno. Všichni si samé jedničky opravdu zasloužili.

Den v karnevalových maskách

V úterý 16. února se naše třída zaplnila zamaskovanými žáky. Místo karnevalu jsme se celý den učili v maskách různých postaviček. V galerii si prohlédnete, které to byly. Děti svoji masku popsaly, nakreslily, zahrály si s ní a zasoutěžily. Všem se i učení zdálo najednou zábavnější.

Duben ve školních lavicích

Celý měsíc březen se prvňáci učili distančně. Až 19. dubna se většina z nich sešla ve školních lavicích. Žáci jsou velice šikovní a vše, za velké pomoci svých rodičů, zvládali. Ve škole předvedli nejen krásné čtení, bezchybné počítání a psaní, ale nakreslili a vytvořili jarní obrázky, které ozdobí třídu i školu.

 

ZE ŽIVOTA TŘÍDY