2. A

třídní učitelka: Mgr. Jana Mikulenková

  1
8.00- 8.45
2
9.05 -9.50
3
10:00-10:45
 4
10:55-11.40
5
11:50-12:35
Po ČJ MA ČJ  
Út MA ČJ PRV TV ČJ
St ČJ MA ČJ VV  
Čt MA ČJ TV AJ HV
ČJ MA PRV ČJ  

Milí žáci, vážení rodiče,

letos jsme již druháci a jistě se ve škole rychle zaběhneme.

1. 9. máme pouze do 8, 45 hodin, 2. a 3. 9. do 11, 30 hodin. Tyto dny bez školních svačin a obědů. Můžete si přinést vlastní jídlo. Po vyučování jdete domů nebo do družiny.

Testování proběhne 1., 6. a 9. září ve třídě.

Od 6. 9. se učíme podle rozvrhu, který je na stránkách naší třídy a dostanete ho 1. září v Notýsku. Velkou změnou bude oběd, na který budeme každý den přecházet na ZŠ Helsinská Tábor. Vlastně budeme mít po dobu rekonstrukce kuchyně každodenní vycházku.  Svačiny si budete po tuto dobu nosit vlastní.

 

Těším se na všechny 1. září ve třídě 2. A.

                                                                               Jana Mikulenková

 

 

Sportovní odpoledne

Ve středu 24. listopadu proběhlo v tělocvičně sportovní odpoledne plné soutěží pro druháky a třeťáky. Žáci soutěžili s míči, talíři, drátěnkami, molitanovými prvky. Z naší třídy si první místo vysoutěžil Patrik Jirrmus. Blahopřejeme.

.

 

Výuka pro žáky, kteří nejsou ve škole

Týden do 30. 6.

ČJ: ukončení práce v učebnici a pracovních sešitech

Čtení společná četba Malá čarodějnice

Matematika procvičování učiva z ofocených zábavných listů

Prvouka: procvičování učiva

AJ: procvičování slovní zásoby

Výlety do přírody po 1. vyučovací hodině

 

 

 

Druhou třídu jsme zahájili projektem ŠKOLA.

V prvouce jsme se seznámili se školou Áji, která nás provází učebnicí. Poznáváme jednotlivé učebny, učíme se dopravní značky, které cestou do školy nebo na oběd potkáváme. Z výstřižků jsme nalepili školu svých spředstav. V českém jazyce jsme si povídali o svých kamarádech a učili se psát správně jejich jména. O tom, že ve škole mohou být i strašidla, jsme se dočetli v hodině čtení. A samozřejmě jsme si nějaké nakreslili. Stejně jako Maxipes Fík, o kterém jsme také četli, si umíme spočítat jedničky v notýsku. A protože se říká, že někteří jsou moudří jako sovy, v hodině praktických činností jsme si každý jednu vyrobili z barevných papírů.

Neučíme se jenom ve třídě. Rádi chodíme do tělocvičny a těšíme se na plavecký výcvik nebo návštěvu knihovny.

Podzimní turistický výlet

V sobotu 9. října jsme od školy vyrazili na rozhlednu Babina. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, když jsme se dívali do okolí, jedli nebo skládali z přírodnin  název rozhledny. Na zpáteční cestě jsme si pohráli na Komoře. 

Bylo prima být se spolužáky i mimo školu.

Plavecký výcvik

V září jsme zahájili plavecký výcvik. Nikdo se vody nebojí, tak nám plavání jde a po deseti lekcích z nás budou zkušení plavci.

Bob a Bobek v knihovně

V úterý 19. října jsme navštívili knihovnu v Sezimově Ústí. Nejdříve jsme si prohlédli oddělení pro děti a pak jsme ve skupinách pracovali na projektu. Po přečtení článku jsme odpověděli na otázky a namalovali kouzelníka Pokustona. Ve škole jsme doplnili komixový příběh k obrázkům.

Hodina s Bobem a Bobkem nás nejen seznámila s králíky z klobouku, ale poučili  jsme se o chování ke knihám.

Také jsem si prohlédli obrázky, které jsme malovali jako prvňáci. Tyto jsou v knihovně stále vystaveny.

Projekt Podzim

Během projektu žáci četli básničky a články o tomto ročním období. Seznamovali se s podzimním ovocem a zeleninou. Luštili podzimní křížovky i osmisměrky. V matematice počítali listy, které obkreslovali, dokreslovali a i modelovali žaludy, kaštany. Většina si vyrobila papírové houby, nakreslili si jablka nebo ježky. Vytvářeli strašáky i pavučiny. V prvouce spojovali plody a stromy. Během posledního týdne na všechny dohlížela svítící kostra jako symbol období hallowenu.

Projekt KAMARÁDI

V pondělí 8. listopadu jsme v projektu Kamarádi posilovali pozitivní klima třídy. Žáci si poslechli pohádku Paleček a jeho kamarádi. Povídali jsme si o dobrých kamarádech a do jablíček zapisovali jejich vlastnosti. Ve skupinách žáci spojovali kamarády ze známých příběhů. Na bajce O lišce a čápu si ukazovali špatné chování. Toto zkusili žáci i vysvělit i podle přísloví a přirovnání. Členové jednotlivých skupin společně zazpívali písničku o zvířatech. V úvodní básničce vystupovali chlapci (prsty jedné ruky). Tuto si děti obkreslily a vystřihly. Společně s jablíčky ji nalepily na Strom Přátelství. Děti také vytvořily papírový dort pro svého kamarády.

Na závěr jsme si v kruhu povídali, co se jim na práci líbilo, kdo byl ve skupině nejvíce aktivní, co nového se dozvěděli.

Listopadový turistický výlet

Ve středu 17. listopadu jsme šli na výlet podél řeky Lužnice. Obloha byla zatažená, ale my šli s úsměvem na tvářích. Pozorovali jsme les, okolí cesty,  zastavili se na občarstvení U Kulaté báby. Při zpáteční cestě jsme si pohráli v lese a u spolužáků na zahradách jsme viděli králíky a morčata.

Čert s Mikulášem a andělem

V pátek 3. prosince nás navštívil Mikuláš se svojí družinou, ti nejzlobivější museli říci básničku a slíbit, že se polepší. Všichni dostali sladkého čertíka.

Po nadílce jsme ozdobili na náměstí třídní strom dřevěnými ozdobami, které děti vyráběly během výtvarné výchovy.

Krásný adventní čas všem!

Finanční abeceda

V úterý 7. prosince si žáci zahráli na dospěláky. Pod vedením lektorů ze spořitelny jeli do práce na koloběžce, museli zaplatit za její opravu, v bance zjistili stav účtu, nakoupili v obchodech a dokonce si mohli nějaké peníze ušetřit.

Děti luštily křížovku a kreslily tajné přání.

Z tělocvičny, ve které program probíhal, odcházeli všichni s nakoupeným dárkem a ušetřenou pětikorunou v prasátku.

Veselé Vánoce

Poslední školní den rok 2021 jsme šli ozdobit strom zvířátkům, rozdávali jsme si dárečky, které jsme přinesli svým kamarádům, pojídali cukroví, které nám maminky napekli, pouštěli vánoční koledy a prostě byli všichni spolu.

 

Lví král - návštěva knihovny

V úterý 25. ledna jsme navštívili Knihovnu v Sezimově Ústí. Povídali jsme si o knize Lví král, vyplnili pracovní list s otázkami a vybarvili v něm obrázek hlavních postav. Myšlenková mapa nás navedla k odpovědím, jaká zvířata žijí v Africe a co bychom na tomto světadíle mohli vidět.

BEZVA TŘÍDA

V pátek 28. ledna jsme měli ve třídě program primární prevence. Děti nejdříve viděly pohádku o přátelství zvířátek. Měly poznat, kdo byl hodný a kdo zlý. Ve skupinkách žáci malovali svoje kamarády. Trojice se svázanýma rukama skládaly názvy zvířat z písmenek. Společně vyluštili křížovku s tajenkou KAMARÁD. Na závěr se rozhodovali, zda je pro kamarádství důležité, jak se kdo obléká.

Vybarvením smajlíků žáci hodnotili tento program.

Pololetní vysvědčení

Všichni měli samé jedničky.

Lyžování na Monínci

Většina žáků naší třídy se od 31. 1. účastní lyžařského výcviku na Monínci. Všichni se moc snaží a někteří si zajezdí i na velké sjezdovce. Fotky najdete v galeriii.

KARNEVAL

Ve středu 2. března  se celá škola sešla v karnevalových maskách v tělocvičně. Každá třída se naučila nějaký tanec, zasoutěžila si a předvedla různé taneční kreace na známé písničky. Ti nejlepší si vysoutěžili malé odměny. Snad si všichni den bez učení užili.

Přkážková dráha

V úterý 22. března se odpoledne sešli v tělocvičně žáci duhých a třetí třídy, aby poměřili svoje sportovní nadání.

Byla pro ně připravena překážková dráha, kterou museli proběhnout na čas. Z naší třídy byla z dívek nejlepší Sofie Bicanová a z kluků Tomáš Návara a Patrik Jirmus. Blahopřejeme.

Víly a skřítkové

Ve středu 24. března si všichni žáci vyrobili vílu nebo skřítka za pomoci odborných lektorů. Svůj výrobek vytvořený z malých součástek si odnesli domů. Tito malí poslové jara jistě budou všem zpříjemňovat jarní dny.

Hudební vystoupení

Ve čtvrtek 31. 3. jsme měli hudební vystoupení v tělocvičně. DJ seznámil děti s některými hudebními nástroji, které poznávaly podle zvuku. Všichni si mohli zazpívat nebo zatancovat nebo doprovázet hrou na tělo. Dětem se hodina s hudbou líbila.

Jarní turistický výlet

V sobotu 23. dubna jsme vyrazili od školy směrem k řece. Po lávce jsme přešli na levý břeh Lužnice a stoupali lesem. S několika zastávkami na jídlo a hry jsme putovali okolo Lesního domu, chatovou oblastí až ke kolejím na Bechyň. Vláček právě projížděl. Došli jsme až k čelkovickému hřbitovu, na lavičkách načerpali sílu na zpáteční cestu a vyšli zpět. Pohled na Tábor byl nádherný, počasí nám přálo, sluničko nás doprovázelo téměř celou dobu.

Všichni si den užili a jistě nás do konce školního roku ještě nějaký čeká.

Školní výlet

V úterý 26. dubna jeli prvňáci a druháci naší školy na školní výlet do Mraveniště v Písku. Během dne se děti staly mravenci a prozkoumaly život v obřím dřevěném mraveništi. Druhá část programu probíhala na stálé výstavě knih, kde si děti vyzkoušely, jak probíhá výroba knih.

Čarodějnice

V pátek 29. dubna se ve škole sešli kouzelníci, čarodějnice a jiná strašidla. Děti měly krásné  masky, ve kterých soutěžily v tělocvičně školy. Mohly vyzkoušet slalom, nametání myší na lopatku, přenášení pavouků, podlézání pavučiny  a jiné. V tento den k nám zavítaly i čarodějnice z MŠ Zahrádka. Společně jsme si zatančili na čarodějnické písničky. A samozřejmě nechyběla soutěž o nekrásnější čarodějnici z každé třídy. Od nás vyhrála Anabell Pataky.

Dravci

Ve středu 11. května jsme na školní zahradě měli ukázku dravců. Děti si mohly prohlédnout sýčka, sovu pálenou Sama, výra velkého Kubu, káně Ringo a orla skalního Bohouše. Povídání bylo zajímavé, děti  pokládaly spoustu otázek a většinu dravců si mohly pohladit.

Školní olympiáda

Ve středu 12. května se uskutečnila v Sezimově Ústí II. školní olympiáda. Druháci soutěžili v běhu na 50 m a v hodu kriketovým míčkem.

Z naší třídy nejrychleji běžel Patrik Jirmus a a nejdále dohodila Eliška Reifová. Tito nás budou zastupovat na Okresní olympiádě v Táboře 18. května. BLAHOPŘEJEME!

Květnová výprava

V sobotu 14. května jsme vyrazili směrem na Planou nad Lužnicí po levém břehu řeky Lužnice.  Sluníčko nás doprovázelo od brzkého rána. Procházeli jsme chatovou oblastí, lipovou alejí a  kolem rybníků v Plané. S několika zastávkami na občerstvení jsme dorazili do plánské cukrárny, kde jsme si dali výbornou zmrzlinu. Prošli jsme trhy, které byly na nábřeží Lužnice a autobusem se vrátili  zpět ke škole.

Sobota s kamarády se nám líbila.

Den plný překvapení

Ve středu 18. května jsme šli na koncert ZUŠ v Sezimově Ústí. V kině Spektrum nás čekala krátká pohádka Zlatovláska, ukázky hudebních nástrojů, vystoupení pěveckých sborů a taneční vystoupení. Program byl velmi pestrý a děti jej ocenily potleskem.

Po krátké jízdě autobusem jsme se přesunuli na zahradu, kde jsme pozorovali ukázky výcviku psů s příslušníky vojenské policie. Zájemci si psy mohli pohladit.

A přesně v poledne jsme se dozvěděli, že na Okresní olympiádě v Táboře získala Anežka Reifová stříbrnou medaili. Blahopřejeme!

 

Divadlo v Táboře

V pondělí 23. května jsem se vydali do Tábora na pohádku Mach a Šebestová. Tímto směrem jsme jeli autobusem poprvé. Cesta byla delší, než jsme mysleli. V budově divadla  jsme byli většina také poprvé. Pohádka byla hezká, takže jsem si dopoledne hezky užili. Při zpáteční cestě MHD jsme byli jako myšky a procházkou ze Sídliště nad Lužnicí jsme se vrátili zpět do třídy.

Den dětí

Ve středu 1. června jsme se neučili a svůj den oslavili bez knih. Před svačinou jsme si hráli hry, které jsme donesli z domova a od 2. hodiny jsme byli v lese. Stavěli jsme domečky, někteří i domy z přirodních materiálů. Dopoledne rychle uteklo a my budeme doufat, že jsme si z lesa nedonesli nějaké nebezpečné klíště, které by tento den mohlo pokazit.

ZE ŽIVOTA TŘÍDY