Plaveme jako delfíniPo vánočních prázdninách začal našim žákům plavecký výcvik. Někteří plavat neuměli a jiní si přišli vylepšit plavecký styl. Našli se mezi námi i tací, co měli z vody strach. Báli se, že neumí plavat, ponořit si hlavu nebo skočit do vody. S tím vším se ale naši začínající delfíni na plaveckém výcviku srdnatě poprali. Prvňáčci se přestali bát vody. Děti z druhých tříd se naučily kraulové nohy a znak. Třetí třída trénovala znak a kraul a čtvrtá třída ještě navíc trénovala plavecký styl prsa. Z plavání měly děti velkou radost, protože se naučily nové styly plavání a odpočinuly si od suchozemského sezení ve škole. Nejstatečnější rybky se dokázaly potopit až na dno bazénu a vylovit vše, co jim tam jejich trenéři hodili. Zažili jsme spoustu legrace na plovoucích deskách, při potápění, skákání do vody nebo při mašince za sebou na polystyrénových hadech. Také jsme měli možnost seznámit se s první pomocí ve vodě a co dělat, pokud se někdo topí. Poslední lekci uspořádali trenéři závody a jednotlivé rybky měly možnost poměřit své plavecké styly. Styl plavání byl libovolný, a tak vedle sebe v klidu plavali mírumilovné žáby i krvežízniví žraloci. Na závěr plaveckého výcviku bylo vyhlášení vítězů podle ročníků, předání diplomů a rozloučení se s šikovnými trenéry, kterým tímto velice děkujeme za jejich trpělivost a výuku. Deset lekcí nám uteklo jako voda a těšíme se na plavecký kurz v příštím školním roce. Žáci 1, 2, 3 a 4 tříd .