Karneval ve školeVe čtvrtek 23. února bylo u nás ve škole živo a veselo! Děti se převlékly do kostýmů a masek zpodobňující všechny možné reálné i nereálné bytosti ze světa filmu, fantazie, pohádek, bájí a legend. Karneval začal promenádou a představením všech krásných kostýmů a to po třídách od prvňáčkú až po pátou třídu. Na závěr byly nejhezčí bytosti odměněny malou sladkostí a diplomem. Poté si děti zatancovaly a pokračovaly za zábavou ve svých třídách. Letošní karnevalový rej si všichni užili.