jídelna

Seznam alergenů:

1 obilniny
3 vejce a výrobky z nich
4 ryby a výrobky z nich
7 mléko a výrobky z něj
9 celer a výrobky z něj
10 hořčice a výrobní z ní
11 sezamová semena a výrobky
13 vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

 

 Odhlašování strávníků :

Odhlášení stravy:

– osobně v kancelři vedoucí jídelny,

-  telefonicky na tel.: 608 968 421

- na email: jidelna.zs3@volny.cz ,   vždy den předem do 12,00 hod. 

První den nemoci je možné si obědy vyzvednout od 11.00 hod - do 11.30 hod do jídlonosiče v jídelně. 

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny.

 


Mílí žáci, vážení rodiče,
Doufáme, že jste s námi po dlouhé odmlce, (po rekonstrukci kuchyně ) byli spokojeni a děkujeme , že jste nám  zachovali  Vaší přízeň.
Opět se na Vás budeme těšit od  1.září a budeme se snažit, aby Vám chutnalo. Budeme rády za jakékoli připomínky, rady a nápady.
Přejeme Vám krásné prožití léta a v září se těšíme na shledání,
Kolektiv kuchyně

Zároveň upozorňujeme na zvýšení stravného od září 2022.
Ceny sravného budou zveřejněny v srpnu 2022, (tabulka pod jídelníčkem), nezapomeňte si prosím zvýšit limity na trvalém příkazu.
Děkuji za pochopení,
M.Vykoukalová

 

                      

Změna jídelníčku vyhrazena

Ceny stravenek v jídelně Základní školy Švehlova 111 platné od 1.5.2022

Úprava finančních limitů na nákup potravin podle vyhlášky č. 463/2011 o školním stravování ve znění vyhlášky č. 107/2008Sb., o škol.stravování. Náklady na záv.stravování se řídí vyhl.č.84/2005Sb., ve znění vyhlášky 94/2006Sb.

  strávníci MŠ strávníci MŠ strávníci ZŠ strávníci ZŠ zaměstnanci ZŠ zaměstnanci MŠ ostatní strávníci
věk strávníka 3-6let od 6 let 7-10 let 11-14 let      
potraviny (obědy) 17 Kč 20 Kč 24 Kč 27 Kč 33 Kč 33 Kč  
přesnídávky 8 Kč 8 Kč          
svačinky 8 Kč 8 Kč          
celodenní stravování 33 Kč 36 Kč          
mzdové náklady              
věcné náklady, soc., zdrav. poj.              
zisková přirážka              
ceny stravenek             62 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku věkových skupin.
Ceny stravenek je možno aktualizovat v průběhu roku, v návaznosti na případnou změnu.

vedoucí školní jídelny
Martina Vykoukalová
telefon 608 968 421
e-mail: jidelna.zs3@volny.cz