Družina

Provoz školní družiny je každý den od 6.00 h do 16.20 h
Poplatek za školní družinu činí od 1.9.2013 150 Kč za měsíc.

Vychovatelky ŠD:
Eva Kalinová - tel.: 778 117 061           
Štěpánka Matějíčková - tel.: 778 777 534  


 

Plán činnosti ŠD ve šk.roce 2018/2019:

PODZIM

 • Rozdělení dětí do oddělení
 • Seznámení s režimem ŠD
 • Šetrné zacházení s hračkami
 • Posilování hygienických návyků

Celodružinové akce:

 • Běh pro zdraví
 • Loutkové divadelní představení
 • Pohádkový karneval

Přírodovědná činnost:  

 • Sběr přírodnin
 • Sběr a určování hub

Pracovní činnost:

 • Výrobky z přírodnin
 • Využívání námětů Využívání námětů z podzimní přírody

ZIMA

 • Přiměřené otužování, vycházky
 • Hry na sněhu
 • Lidové zvyky, koledy
 • Upozornění na nebezpečí her s výbušninami, hořlavinami

Celodružinové akce:

 • Soutěž o nejhezčího sněhuláka
 • Soutěž v bobování
 • Turnaj ve stolním hokeji nebo kopané
 • Odpoledne se ZOO Dvorec

Přírodovědná činnost:  

 • Určování stop zvířat
 • Kvízy s přírodovědnou tematikou
 • Využívání encyklopedií, časopisů k poznání života zvířat

Pracovní činnost:

 • Dárky a přání k Vánocům
 • Výroba dárků k zápisu
 • Výkresy na různá témata

JARO

 • Práce s knihou-vedení dětí k četbě,  seznamování se s autory a ilustrátory
 • Hry v přírodě a na hřišti

Celodružinové akce: 

 • Kuličkiáda
 • Šipkovaná
 • Turnaj v deskových hrách

Přírodovědná činnost:

 • Pozorování přírody, poznávání rostlin a živočichů
 • Zakládání koutků živé přírody
 • Sběr lesních plodů

Pracovní činnost:

 • Výrobky k Velikonocím
 • Dárky nebo přání ke Dni matek

ZE ŽIVOTA DRUŽINY

DR ZOO Dvorec

11.2.2020 v tělocvičně školy děti viděly surikaty a fenka ze ZOO Dvorec.

...

DR Čertovské soutěženi

4.12.si děti 'po čertech dobře zasoutěžily a zatančily

...

DR Turnaj ve vybijené

28.11.2019 se konal celodružinový turnaj ve vybijené.

...

DR PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE: Bezpečnost na Internetu, Kyberšikana, 26.11.2019 od 16.00 hodin

Přednáší: Ing. Aleš Špidla, president Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, přední český odborník na problematiku kybernetické bezpečnost...

...