Družina

Provoz školní družiny je každý den od 6.00 h do 16.20 h
Poplatek za školní družinu činí od 1. 9. 2021 160 Kč za měsíc.

Vychovatelky ŠD:
Eva Kalinová - tel.: 778 117 061           

Štěpánka Matějíčková - tel.: 778 777 534

Petra Jirmusová, Soňa Kadlecová - tel.: 774 104 623                                                                                             

 

 


 

Plán činnosti ŠD ve šk.roce 2022/2023:

PODZIM

 • Rozdělení dětí do oddělení
 • Seznámení s režimem ŠD
 • Šetrné zacházení s hračkami
 • Posilování hygienických návyků

Celodružinové akce:

 • Běh pro zdraví
 • Loutkové divadelní představení
 • Pohádkový karneval

Přírodovědná činnost:  

 • Sběr přírodnin
 • Sběr a určování hub

Pracovní činnost:

 • Výrobky z přírodnin
 • Využívání námětů Využívání námětů z podzimní přírody

ZIMA

 • Přiměřené otužování, vycházky
 • Hry na sněhu
 • Lidové zvyky, koledy
 • Upozornění na nebezpečí her s výbušninami, hořlavinami

Celodružinové akce:

 • Soutěž o nejhezčího sněhuláka
 • Soutěž v bobování
 • Turnaj ve stolním hokeji nebo kopané
 • Odpoledne se ZOO Dvorec

Přírodovědná činnost:  

 • Určování stop zvířat
 • Kvízy s přírodovědnou tematikou
 • Využívání encyklopedií, časopisů k poznání života zvířat

Pracovní činnost:

 • Dárky a přání k Vánocům
 • Výroba dárků k zápisu
 • Výkresy na různá témata

JARO

 • Práce s knihou-vedení dětí k četbě,  seznamování se s autory a ilustrátory
 • Hry v přírodě a na hřišti

Celodružinové akce: 

 • Kuličkiáda
 • Šipkovaná
 • Turnaj v deskových hrách

Přírodovědná činnost:

 • Pozorování přírody, poznávání rostlin a živočichů
 • Zakládání koutků živé přírody
 • Sběr lesních plodů

Pracovní činnost:

 • Výrobky k Velikonocím
 • Dárky nebo přání ke Dni matek

ZE ŽIVOTA DRUŽINY

DR Den dětí

Den dětí..

...

DR Přírodovědná vycházka

V květnu jsme konečně zase vyrazili...

...

DR Jaro ve školní družině

Jaro ve školní družině, aspoň to kalendářní nám začalo hezky....

...

DR Prosinec

Prosinec utekl jako voda. . .

...

DR Listopad

Listopad se mlhou šatí, nejdřív lístky buků zlatí, potom v celém okolí všechny stromy oholí...

...

DR Přírodovědná vycházka

V sobotu 6.11. jsme se vydali..

...

DR Říjen v družině

Říjen se opět vydařil..

...

DR Přírodovědná vycházka

Přírodovědná a poznávací vycházka se vydařila..

...

DR Září v družině

Počasí nám doslova přálo..

...

DR Štafetový běh

Ve středu 15. 9. se závodilo ...

...

DR Přírodovědná vycházka

Připravujeme pro děti přírodovědnou vycházku..

...

DR Houbařská soutěž

Školní rok nám v družině začal krásně...

...

DR Den Země - 22.4.2021

Sbírali jsme na vycházce s družinou odpadky v lese.

...