Září v družiněPočasí nám doslova přálo..

většinu času jsme si užívali v lese, kde jsme houbařili, stavěli  lesní domky , poznávali stromy, soutěžili a sportovali. Při pátečních vycházkách děti nachodily hezkých pár kilometrů. Výtvarná činnost byla téměř výhradně s podzimní tematikou.Ti nejmenší modelovali houbičky, malovali  slunečnice, vytvořili krásná jablíčka a jěžky.V rámci přípravy na vyučování pracujeme s pracovními sešity.Zopakovali jsme pravidla chování v ŠD, vyluštili tajenky a dozvěděli se něco nového.Starší děti, třeťáci, navštívily knihovnu v S.Ustí, kde pro ně byl připraven krásný program.