Za bajkou do knihovnyMěstská knihovna v Sezimově Ústí připravuje pro žáky výukové programy. Na čtvrťáky čekaly bajky.

Knihovnice Kristýna Mrázová nejdříve seznámila děti se systémem knihovny a pak pracovali žáci ve skupinách. Doplňovali přirovnání, četli bajky a vlastními slovy nalézali ponaučení. Všechny děti pracovaly s chutí a za odměnu si prohlédly knihy, které je zaujaly.
V tomto roce každá třída navštíví knihovnu několikrát.