5. A

třídní učitelka: Mgr. Jana Pětivlasová

  1
8:00-8:45
2
9:05-9:50
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
1. odpolední
12:15-13:00
2. odpolední
13:10-13:55
Po M TV ČJ VL    
Út ČJ M AJ ČJ   VV VV
St M ČJ AJ HV    
Čt TV M VL AJ ČJ    
ČJ M AJ ČJ    

Milí žáci,

přeji vám, aby pro vás byl závěrečný školní rok na naší škole - 5. ročník - úspěšný !

Ať se vám ve všem daří a do naší školy chodíte vždy s chutí :-) !

Vaše třídní učitelka Jana Pětivlasová

 

Vzhledem k distančnímu učení v době zavření školy budou žáci vždy informováni na webových stránkách o učivu pro domácí samostudium i výuku on-line na programu Microsoft Teams. Naše on-line výuka bude probíhat od 15.10. pravidelně v době od 10 h do 11 h, v případě potřeby bude učitelka domlouvat s žáky individuální či skupinovou výuku v další době.

Domácí práce pro období 14.10. - 23.10. : zde                Výsledky zde: ABC,  DEF,  G,  H

Anglický jazyk zde

 

Informace k distančnímu vzdělávání 2 hodiny denně od 2. 11. (viz e-mail rodičům) : zde

 

Domácí práce pro období 2. 11. - 6. 11.zde Výsledky z MA (stránky):  434445, 4647, 48

                                                                              Odkazy na videa a pracovní postupy: zde

Anglický jazyk 2.11. - 6.11. zde

Informace k výuce od 9.11. zde

Domácí práce pro období 9.11. - 13.11.  zde 

                                                                                Výsledky z MA (stránky):  4950 515253     

                                                                                Odkazy a doporučená videa:   zde 

Anglický jazyk 9.11. - 13.11.2020 zde       příloha 1 cvičení       příloha 2 cvičení      příloha 3 přehled PS

Domácí práce pro období 16. - 20.11.zde

                                                                               Výsledky z MA (stránky):  5455 5657

                                                                               Odkazy a doporučená videa:   zde   

                                                                               Výpis z VL ke stažení a vylepení:  zde      Pravopis ČJ - kontrola :   str. 31    PS - VL kontrola:  str. 35str.36

Anglický jazyk 16.11. - 20.11.2020 zde             pracovní list zde

 

Domácí práce pro období 23. - 27. 11.zde

                                                                               Výsledky z MA (stránky):  585960 616263

                                                                               Odkazy a doporučená videa:   zde

                                                                               Výpis z VL ke stažení a vylepení:  zde        PS - VL kontrola : str. 37str. 38

Anglický jazyk 23.11. - 27.11.2020 zde

Nový rozvrh V. A od 30.11. 2020 zde

 

ZE ŽIVOTA TŘÍDY

Výtvarná soutěž

Kdo si chce zasoutěžit, může poslat svůj výtvor do 24. 4. 2020.

...

Neuskutečněný Velikonoční jarmark IV. ročníků

V pátek 27.3. se měl v Sezimově Ústí II konat plánovaný Velikonoční jarmark žáků IV. ročníků, kteří se v letošním roce zapojili do projektu České spoř...

...

Projekt Abeceda peněz pro IV. ročník zahájen

Ve čtvrtek 23. 1. zahájili žáci 4. ročníků společný projekt ČS Abeceda peněz. Obě dvě třídy absolvovaly společnou úvodní část projektu, při které se ž...

...

Vánoční besídka IV.A 20.12.

Jako každý rok se žáci naší třídy těšili na vánoční besídkový program, který je rok od roku pestřejší. Kromě přípravy dárečků si žáci připravují i pr...

...

Vánoční prozpěvování

V pátek 20.12. v 9 hodin se všichni žáci naší školy sešli společně s dětmi z MŠ Zahrádka v tělocvičně školy, kde si společně s dětmi z pěveckého sboru...

...

Vánoční koncert Paprsku

Ve středu 18.12. se uskutečnil v jídelně školy malý předvánoční koncert pěveckého sboru Paprsek. Děti zazpívaly svým hostům několik písniček z pohádek...

...

Pohádkové zpívánky

V pátek 8.11. si všichni žáci školy společně s pěveckým sborem Paprsek zazpívali známé písničky z pohádek v podzimních zpívánkách "Z pohádky do pohádk...

...