5. A

třídní učitelka: Mgr. Jana Pětivlasová

 

 
Přehled učiva od 14.6. do 18.6. :    zde
Přehled učiva od 7.6. do 11.6. :      zde
Přehled učiva od 31.5. do 4.6. :      zde
Přehled učiva od 24.5. do 28.5. :   zde
Přehled učiva od 17.5. do 21.5. :    zde

     VL - 1. světová válka - prezentace: zde,  kvíz  - řešení: zde,  celé dějiny - prezentace: zde

Přehled distančního učiva v týdnu od 10.5. do 14.5. zde

vypracované stránky v PS a odkazy, prezentace k učivu:

     MA - 39404142

     ČJ - 5758 59 60

     VL - PL str. 1213

      - opakování - člověk : zde

Anglický jazyk

 
Přehled probíraného učiva od 3.5. do 7.5.zde

vypracované stránky v PS a odkazy, prezentace k učivu :

   MA - 3536 3738

   ČJ - 5253545556

   VL - prezentace: Národní obrození :  zde , kontrola testu : zde,    PS str. 11

    - video Zásady první pomoci : zde, zde, zde 

Anglický jazyk 

 

Přehled distančního učiva v týdnu od 26. 4. do 30. 4.   zde

vypracované stránky v PS a odkazy, prezentace k probíranému učivu :

     Ma - str. 31323334 35,  římské číslice - zde

     ČJ - PS str.  47 485051, větná stavba -zde

     VL - PS str.  10,  prezentace : Revoluční rok 1848-  zde,  výsledek testu - zde

     PŘ - zdravý životní styl :  pohyb -  zde, správná výživa - zde,  závislost na PC hrách - zde

Anglický jazyk - Uč. str. 53 cv. 4 do sešitu napsat věty, kdy má kdo narozeniny dle vzoru; PS str. 59, 102, 103 (bubliny v horní části);

                               na úterý 4.5. slovíčka 15 a 16 lekce - test

 
Rozvrh hodin pro rotační prezenční výuku od 19. 4.    zde

Přehled probíraného učiva od 19. 4. do 23. 4.zde

Instruktážní video MTŠ  pro testování žáků na covid-19:  zde

Žáci se budou testovat 2x týdně - v pondělí a ve čtvrtek  v 7,40 h.

ČJ - str. 43 444546

MA - str. 2627282930

VL   -  přehled dějin - prezentace JP : zde ,      PS str. 9

Anglický jazyk - Lekce 23 slovíčka výslovnost ZDE  Úlohy: vypsat slovíčka 24 lekce; PS str. 57, 58; naučit se měsíce

 

Přehled distančního učiva v týdnu od 12. 4. do 16. 4. zde

vypracované stránky v PS a odkazy, prezentace k probíranému učivu:

     MA - str. 2122232425

     ČJ - PS str. 39, 4041 42

     VL - Manufaktury - video zde, Věk páry - video  zde,  PS str. 8

      - prezentace "člověk"  zde  

Anglický jazyk:  Lekce 22 slovíčka výslovnost ZDE   Úlohy: vypsat slovíčka 23 lekce; PS str. 56 / 1, 2, 3 - doplnit

 

Přehled distančního učiva v týdnu od 6. 4. do 9. 4. zde

vypracované stránky v PS a odkazy, prezentace k probíranému učivu:

     MA - str. 1718 1920

     ČJ - str.  35363738

     VL - str.  7

      - Byl jednou jeden život (Oko)  -  zde

     Anglický jazyk: Pracovní sešit str. 55; Učebnice str. 49 /4 - napsat odpovědi na otázky celou větou; napsat 6 vět o svých koníčcích

                                  Agendaweb procvičování        PS lekce 21 klíč

                               

Přehled distančního učiva v týdnu od 29. 3. do 1. 4. zde

vypracované stránky v PS a odkazy, prezentace k probíranému učivu:

     MA - str. 13141516

     ČJ  - zájmena přehled - zde,  PS str. 33, 3435

     VL - str. 56,  Reformy  Josefa II.  zde,  klíč   zde

      - člověk  zde

Anglický jazyk: slovíčka 22; PS str. 54; Uč str. 48 - připravit si rozhovor do dvojice   Uč str. 48 cv. 2 poslech   klíč: PS str. 50-51 zde    

  

Přehled distančního učiva v týdnu od 22. 3  do 26. 3.   zde

vypracované stránky v PS a odkazy, prezentace k probíranému učivu:

      MA - str. 89 10 1112

      ČJ - podstatná jména - vše, přídavná jména - vše,   PS str. 26 273132 

      VL -  shrnutí - doba pobělohorská zde, klíč  zde,  PS str. 4

      - opakování - rostliny zde, opakování - živočichové  zde,  prezentace "člověk"   zde

 

Přehled distančního učiva v týdnu od 15. 3. do 19.3.   zde

vypracované stránky v PS a odkazy, prezentace k probíranému učivu:

        MA - str. 345 67

        ČJ -   str. 22232425,  vzor matčin a otcův - skloňování   zde

        VL -  str. 3 , prezentace : Doba baroka   zde + klíč,   Jan Amos Komenský  krátký film  zde

        PŘ - prezentace "ČLOVĚK"   zde

ZE ŽIVOTA TŘÍDY