Theia - program školní primární prevencePáťáci se seznámili s virtuálním světem, který s tím reálným často splývá. Oba se navzájem ovlivňují. Vytvoříli plakát, jak se bezpečně pohybovat na netu.