Testování žákůVážení rodiče, dáváme Vám na vědomí informace hejtmana a krajského úřadu ohledně testování. Mgr. Jana Šindelářová, ředitelka školy

V termínech 22. 11. 2021 a 29. 11. 2021 proběhne plošné antigenní testování ve školách.     V případě, že u žáka vyjde pozitivní antigenní test, je třeba, aby byl výsledek ověřen konfirmačním PCR testem. Společným cílem je co nejrychleji potvrdit nebo vyloučit výsledek pozitivity antigenního testu dítěte. Jihočeské nemocnice z tohoto důvodu vyčlenily vždy v pondělí dopoledne a v stejně tak v úterý dopoledne prostor pro rychlé provedení PCR testů. Vyhrazený čas je určený s vazbou na plošné testování ve školách, není možné jej chápat tak, že u dětí bude prováděn PCR test kdykoli standardně bez rezervace termínu. V případě pozitivního antigenního testu je nejdříve nutné, aby zákonní zástupci
- kontaktovali praktického lékaře pro děti a dorost a požádali o vystavení elektronické žádanky (lékař žádanku odesílá v elektronickém systému ISIN)
- až poté se může dítě dostavit k provedení PCR testu, popř. může být termín rezervován.
- pozitivita žáka z antigenního testu automaticky neznamená, že musí být k PCR testu indikována celá rodina či další osoby blízkého kontaktu. Prosíme zákonné zástupce, aby vyčkali až na výsledek PCR testu dítěte a až poté řešili vzniklou situaci, a to dle výsledku testu dítěte.