Slabikářový den v 1.BV posledním listopadovém týdnu nastala pro žáky 1.B významná událost. Vyměnili Živou abecedu za Slabikář, aby se již brzy mohli stát malými čtenáři. Děti si poslechly pohádku O písmenkovém království, kde vládl král Slabikář a královna Abecedka. Navíc musely splnit několik úkolů a slíbit, že se budou o Slabikář vzorně starat. Nakonec si děti namalovaly obrázek, jak si takové písmenkové království představují.