Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1. 9. 2021 v 8.00 hod. ve třídách.Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty. ** Prosíme zákonné zástupce, aby do budovy vstupovali jen v nutném případě. Rodiče prvňáčků mohou první den doprovodit děti do třídy.