Školní akademie 8.června 2022Po dlouhé covidové pasti, která nám neumožnila pořádání akcí, proběhla dne 8.června 2022 školní akademie. Žáci naší školy si pod dohledem pedagogů a asistentů nacvičili písničky, tance a humorná vystoupení, která předvedli, před zcela zaplněnou tělocvičnou naší základní školy. Rodiče se očividně dobře bavili a jednotlivá vystoupení byla odměněna bouřlivým potleskem. Do programu byli též zapojeni žáci ukrajinské národnosti. Na jejich podporu bude použita část peněžního obnosu, který byl vybrán. Všem štědrým dárcům velice děkujeme. Těšíme se zase za rok.