Sázení stromků



V pátek 18. 10. v rámci celosvětového Dne stromů jsme se zapojili do akce sázení stromků v oboře v Sezimově Ústí II. Děti pilně pracovaly a dostaly zaslouženou odměnu v podobě zábavných her a opékání buřtů.