Ředitelské volnoŘeditelka školy Mgr. Jana Šindelářová oznamuje podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 24 odstavec 2 Sb. vyhlášení ředitelského volna dne 29. – 30.6. 2020 z organizačně provozních důvodů.