Projekt Abeceda peněz pro IV. ročník zahájenVe čtvrtek 23. 1. zahájili žáci 4. ročníků společný projekt ČS Abeceda peněz. Obě dvě třídy absolvovaly společnou úvodní část projektu, při které se žáci seznámili s mnoha pojmy a finančními strategiemi, které budou moci společně uplatnit v další praktické části projektu. V pátek 24.1. žáci společně navštívili pobočku ČS v Sezimově Ústí II, kde se setkali se zaměstnanci ČS, kteří je seznámili s prostředím banky i prací jednotlivých zaměstnanců. Žáci také získali bezúročnou půjčku 3 000 Kč na realizaci svého projektového podnikatelského záměru.