Přírodovědná vycházkaPřírodovědná a poznávací vycházka se vydařila..

slunce nás provázelo cestou dlouhou téměř 13 km a všichni jsme si to náležitě užívali. Děti se dozvěděly spostu informací o řece Lužnici, u které naše cesta začala. Je dobré vědět, kde řeka, která naším městem protéká, pramení, kam se vlévá, jak je dlouhá, kde je jaký jez, kde zajímavý most, proč vznikla Nová řeka atd...Zkrátka jak důležitá součást naší krajiny řeka Lužnice je. Od řeky jsme vystoupali lesem k rozhledně Hýlačka. V lese  se děti dozvěděly zajímavosti o kůrovci, malém, nenápadném broučkovi, který má na svědomí obrovské škody.  První zastávce na krátkou svačinku, předcházelo povídání o jelenovi. Získané informace děti zúročily v krátkém testíku a zábavné hře.  Od  Hýlačky vedly naše kroky po nové ztezce pro pěší i cyklisty , která spojuje Větrovy s Radimovicemi. Po občerstvení v Radimovich pak rovnou dolů z kopečka zpátky k Lužnici. Cestu místy lemují krásné, stříbřité kmeny osik. Proč se listy osiky stále třepetají a že pověst, která se k tomu váže , nelhala, se děti přesvědčily, když pod jednou z nich, objevily hrnec plný zlaťáků...Bylo to krásné a už teď se těšíme na další cesty za poznáním.