Zápis do první třídyZpůsob zápisu do 1. třídy:


1) ELEKTRONICKY:  od 1. 4. do 16. 4. 2021


Rozklikněte Zápis zde, vyplňte žádost o zápis, vytiskněte, podepište a zašlete do školy poštou nebo vhoďte do schránky u vedlejšího vchodu školy z náměstí, přiložte kopii rodného listu Vašeho dítěte (nemusí být úředně ověřena) a kopii kartičky pojištěnce. Doručte nejpozději do 16. 4. 2021.

Zápis zde

2) OSOBNĚ: od středy 7. 4. do čtvrtka 8. 4 .2021


Objednejte si přesný čas na tel. čísle: 778 777 910, vezměte si s sebou rodný list dítěte, kartičku pojištěnce nebo jejich kopii, občanský průkaz.
Cizí státní příslušníci: pas, doklad o povolení k pobytu kromě příslušníků zemí EU
 

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky můžete využít obě možnosti zápisu, jenom navíc doložte souhlasné stanovisko PPP nebo SPC a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 
Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy pro rok 2021-2022: Přednostně se přijímají děti ze spádové oblasti, následně se přijímají děti, které měly odklad povinné školní docházky, pak ostatní děti splňující podmínky pro přijetí: dovršení věku 6- ti let do 31. 8. 2021.