Nové informace o OČRVážení rodiče, formulář na "OČR" najdete na e-portálu ČSSZ - tiskopisy - pro pojištěnce, můžete použít: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m. Vyplněné dodáte zaměstnavateli. Potvrzení školy není třeba. Jenom připomínám IČO školy: 70938300.