Neuskutečněný Velikonoční jarmark IV. ročníkůV pátek 27.3. se měl v Sezimově Ústí II konat plánovaný Velikonoční jarmark žáků IV. ročníků, kteří se v letošním roce zapojili do projektu České spořitelny "Abeceda peněz". Vzhledem k rozsáhlým omezením kvůli šíření koronaviru se tato akce bohužel nemůže konat. Všichni žáci si však za vynaložené úsilí zaslouží velkou pochvalu! Obdobná akce se bude jistě konat příští jaro ve škole a děti tak budou moct své výrobky ještě nabídnout veřejnosti. Od České spořitelny dostanou žáci finanční odškodnění, které je jistě alespoň trochu potěší. Poděkování patří ale také všem zapojeným rodičům, prarodičům, mnoha menším sponzorům, paní Klapkové a v neposlední řadě i panu starostovi SÚ Martinu Doležalovi, který nám ochotně nabídl velkou pomoc při organizaci jarmarku.