Návštěva G- Centra Tábor 1.BOd začátku školního roku se snažíme vytvořit přátelské a komunikativní vztahy mezi učiteli a rodiči našich žáků. Díky tomu jsme obdrželi pozvání od jednoho z rodičů k návštěvě G - Centra - domova pro seniory. Naši žáci z 1.B vyrazili 12. dubna městskou dopravou na pražské sídliště, kde je budova G- Centra. Děti se na návštěvu moc těšily, ale také měly trošku trému. Společně s paní učitelkou a asistentkou si připravily představení a poprvé měly vystupovat v neznámém prostředí a před velkým počtem diváků. Veškeré obavy z dětí ale rychle spadly. Pracovníci G - Centra a jeho klienti vytvořili velmi příjemné prostředí, kde se děti cítily uvolněně a předvedly všechno, co si připravily. Nejdříve každý přednesl básničku. Poté děti zazpívaly svoji vlastní písničku o Chlupince, (vodní řasa, která hlídá školní třídu), zahrály pohádku O Veliké řepě a na závěr zatančily Mazurku. Velký potlesk byl pro všechny učinkující tou největší odměnou. Senioři s personálem si připravili pro děti hru Bingo, která měla velký úspěch. Spolupráce mezi dětmi a seniory byla naprosto úžasná. Všichni se bavili a zasmáli. Na závěr děti předaly seniorům vlastnoručně vyrobená, malovaná vajíčka a od personálu si odnesly sladkou odměnu. Seniory potěšila návštěva a děti měly velkou radost, že se jim vše povedlo. Na rozloučenou ještě dostaly od jedné z maminek odměnu, v podobě pozvání na kopečkovou zmrzlinu. Tomu se nedalo odolat. Celý den se nám velmi vydařil a již máme domluvenou další návštěvu. Poděkování Všem pracovníkům G - Centra a paní Drahotové. Velké díky za zmrzlinu od paní Zieglerové. Tak zase za rok . Vaše 1.B.