Mikulášská nadílka ve 2. AV pondělí 5.12. ráno jsme si s žáky zapálili druhou svíčku na adventním věnci, ozdobili vánoční stromeček a povídali si o sv. Mikuláši. Mikuláš nás spolu s čerty a andělem navštívil druhou vyučovací hodinu. Žáci přednesli krásné básně, a tak unikli peklu. Následující hodinu si žáci užili čertovské soutěže v tělocvičně v maskách čertů a andělů. Zdolávali strach z výšky, prošli opi-čertí dráhou do pekla, přikládali pod kotel a na závěr si zatančili čertí tanec. Tento den jsme si všichni moc užili a těšíme se zase za rok!