Mikuláš, anděl a čertovské rojení v tělocvičněBěhem hodiny českého jazyka se najednou otevřely dveře, zazvonily řetězy a dovnitř vstoupili Mikuláš s Andělem. Za nimi vběhli do třídy čerti. Asi z celého pekla. Těch bylo. V dušičkách žáků 2.B zatrnulo. Na čertovské listině byl totiž seznam všech jejich hříchů. Naštěstí se čertům líbily připravené básničky a nikoho z dětí neodnesli do pekla. Žáci prvních a druhých tříd se potom společně přesunuli do tělocvičny a nastalo konečně to správné čertovské rojení. Těšíme se zase za rok.