Měsíc duben ve 2. ADuben jsme zahájili vydařeným Velikonočním jarmarkem, na který se žáci i rodiče připravovali celý březen. Společnými silami jsme vyrobili na prodej opravdu krásné výrobky, jejichž prodejem jsme získali peníze na třídní výlet. 19.4. se osm žáků z naší třídy vypravilo na Harrachovku, kde se konal již 13.ročník Branného závodu - Mladý strážník, který pořádala Městská policie Tábor. Žáci odvedli, i přes nepříznivé počasí, perfektní výkony, které byly odměněny diplomy. S žáky, kteří ten den zůstali ve škole, jsem se vypravila na akci s názvem Den Země na náměstí T. G. Masaryka. Připomněli jsme si, jak správně třídit odpad a prošli jsme různými disciplínami. Dopolední výlet jsme zakončili vynikající zmrzlinou v cukrárně. Následující den jsme společně s žáky 2. B oslavili Den Země projektovou výukou. Pro žáky jsme si nachystaly s paní učitelkou Cápalovou několik aktivit. Projekt jsme zakončili vytvořením planety Země, na kterou každý žák připevnil slib, který stvrdil obtiskem své ruky. 4.4. a 26.4. jsme s žáky strávili dvě vyučovací hodiny na hřišti a školní zahradě, kde jsme se učili číst s porozuměním a vyzkoušeli si "běhací počítání". Měsíc duben jsme zakončili rejem čarodějů a čarodějnic ve školní tělocvičně, kde bylo pro žáky přichystáno několik stanovišť. Měsíc duben se opravdu vydařil a teď už se těšíme na květen.