Lesní pedagogika - třídy 2. A a 2. BDne 27. září 2022 se žáci 2.A a 2.B účastnili pedagogického dne v lese u myslivny Nechyba.Všichni jsme se sešli ráno v šatně plni očekávání,co nás čeká. Společně jsme došli na autobusovou zastávku, odkud jsme dojeli do Sezimova Ústí II., poté nás čekala cesta pěšky k oboře Smolín. Tam nás přivítal myslivec s hajným, kteří si pro žáky připravili dopolední program, během kterého se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací nejen o lese a lesní zvěři,ale také měly možnost pozorovat zvěř z kazatelny. Dopolední program jsme zakončili opékáním buřtů, při kterém byli žáci přezkoušeni a za správné odpovědi si vysloužili odměnu. Na úplný závěr byli žáci odměněni sladkou tečkou v cukrárně. Celé dopoledne jsme si moc užili a těšíme se na další společné zážitky.