Informace k testováníInformace k testování najdete ZDE

Kontrolní seznam příznaků ZDE

Manuál testování  ZDE

Leták pro žáky ZDE

 
Testovat se nebudou žáci, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a od doby jejich 1. pozitivního testování neuplynulo více než 90 dní, pokud toto doloží potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou nebo potvrzením z laboratoře.