Info k testováníTermíny testování:

1.test: 1.září 2021 -  žáci  2. - 5. ročníku

             2.září 2021 - žáci 1. ročníku

2.test: 6.září 2021 - žáci 1. - 5. ročníku

3.test: 9.září 2021 - žáci 1. - 5.ročníku

Testování nepodstupují žáci,kteří doloží:

- plné očkování (musí být 14 dnů po plně dokončeném očkování)

- prodělání onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu)

- negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

Pokud se žák scr.testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimiřádným opatřením Mimisterstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, při hodinách zpěvu nesmí zpívat, při hodinách tělesné výchovy nesmí cvičit v tělocvičně apod.)