Hodiny prvouky ve 2.AČásti lidského těla a jak žit zdravě ... tato dvě témata si žáci osvěžili během hodin prvouky prostřednictvím skupinové práce, při které se žáci učí nejen vzájemné spolupráci, ale také kompromisům.