Dopravní Hřiště v Táboře - 4. BV pátek 13. 9. se žáci 4.B učili pravidla silníčního provozu a vyzkoušeli si je v praxi na dopravním hřišti v Táboře.