Distanční výuka V. A - projekt "Naše EVROPA"Není vůbec jednoduché v době distančního učení zvládat vše tak, jako kdyby žáci navštěvolali školu... O to větší radost mají žáci z toho, jak zvládají zadanou domácí práci a učení on-line. V tomto měsící se učí mj. o evropských státech a díky svým velmi pěkně vypracovaným projektům mohou svou práci poprvé prezentovat i formou on-line. Všichni si ale hodně přejí, aby své projekty mohli co nejdříve vystavit ve škole a dál se už učili ve své třídě a se svými spolužáky.